Nieuws

Naar nieuwsbrieven en nieuwsflitsen

Vissen in Koopmanspolder

07-01-2018 Vissen in de Koopmanspolder De afgelopen drie jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten. Om de resultaten op vis te meten, is er op vier data in de zomer […]

lees verder »

Subsidie Jonge Landbouwers na bedrijfsovername

07-01-2018  De JOLA-regeling, kort voor jonge landbouwersregeling, ondersteunt agrarisch ondernemers bij de investeringen om hun bedrijf ‘future proof’ te maken.   Het subsidiepercentage bedraagt 30 procent van de subsidiabele kosten en het maximum subsidiebedrag is 20.000 euro. Als er, naast de jonge landbouwer, […]

lees verder »

Masterclass Bodemmineralogie

14-11-2017 In samenwerking met NLG Holland organiseren wij op 15 november 2017 een "masterclass" over bodemmineralogie een lezing van Huig Bergsma over de minerale bodem en het gebruik van gesteentemeel als bodemverbeteraar. Aanvang: 20:00 uur in het voormalige gemeentehuis van Obdam, dorpsstraat 106, […]

lees verder »

Jaarvergadering 18 oktober as

04-10-2017 Woensdagavond 18 oktober 20.00 uur zal de jaarvergadering van de ANV HN gehouden worden in Wadway. Gastspreker zal Theo Mulder  van Mulderagro zijn, die ons meer zal vertellen over een gezonde bodem. U kunt hier voor meer informatie klikken:  jaarvergadering […]

lees verder »

Werkbezoek gedeputeerde Adnan Tekin

13-09-2017 Vrijdag 3 september was gedeputeerde Adnan Tekin en een aantal statenleden bij onze vereniging op werkbezoek. Het gezelschap heeft zowel weidevogel- als akkervogelgebied bezocht. De complexe materie rond de weidevogels is aangesneden, maar ook de successen die al worden geboekt op […]

lees verder »

Jaarvergadering 18 oktober 2017

11-09-2017 De algemene ledenvergadering van onze vereniging wordt woensdagavond 18 oktober a.s. gehouden.  De Bodem zal centraal staan tijdens deze vergadering. Immers een gezonde bodem betekent meer bodemleven, goed gewas en voor de akker- en weidevogels meer insekten om te overleven. Theo Mulder […]

lees verder »

Ruige mest

28-08-2017 Heeft u afgelopen week nog ruige mest uitgereden op percelen met zwaar beheer, dan kunt u die nog melden via onze website. U kan voor het uitrijden van ruige mest nog subsidie aanvragen, mits het uitrijden voor 1 september is gebeurt. […]

lees verder »

Wat betekent deelname aan ANLb 2016?

01-12-2016 Meedoen met agrarisch natuur- en/of landschapsbeheer bij het ANV Hollands Noorden betekent gedegen vakmanschap inzetten voor de natuur, het bedrijf en zijn omgeving. Samen zorgen we voor een betere leefomgeving voor mens en dier. Wij zullen u graag informeren over een aantal zaken die […]

lees verder »

1 - 8