Startavond vrijwilligers

Iedere vrijwillige weidevogelvereniging houd een startavond waarop ook de agrariers welkom zijn. De startavonden van 2018 zijn nog niet bekend, maar worden begin maart gepland.