Uitnodiging Kenniscafé levende bodem

Uitnodiging kenniscafé ‘Levende bodem’
Graag nodigt Natuur en Milieu Federatie Noord-Holland u uit voor het kenniscafé Levende bodem!
Op dinsdagmiddag 6 november 2018
De bodem is de basis van ons voedsel. Een gezonde bodem zorgt niet alleen voor betere pro-ducten, maar zorgt er ook voor dat minder kunstmest en kunstmatige bewerking nodig is. Daar-mee wordt het bodemleven gestimuleerd en de structuur versterkt. Wilt u meer kennis opdoen
over duurzaam bodembeheer? Kom dan naar ons kenniscafé!

Locatie
Maatschap Noordermeer
Nieuw Almersdorperweg 5
1775 RC MiddenmeerProgramma:
13.15 uur Inloop Met koffie en thee
13.30 uur Welkom en korte introductie op het programma
13.40 uur Presentatie en rondleiding door gastheer Arie Noordermeer
Arie Noordermeer is akkerbouwer in de Wieringermeerpolder. Hij teelt con-sumptieaardappelen, peen, kolen, granen en als rustgewas grasklaver. Door de biologische teeltwijze is Arie sterk afhankelijk van de bodem. Hij zet zich dan ook in om de bodem zo vitaal mogelijk te houden.
14.30 uur Pitch over het project Bodemcoaches
Via het Landbouwportaal zijn al 100 adviezen van bodemcoaches aange-vraagd door boeren. Wat zijn de eerste ervaringen en wat leren we daarvan?
14.40 uur Presentatie Theo Mulder – Levende bodem
Theo Mulder is eigenaar van Mulderagro in Kollumerzwaag (Fr.). Sinds 1995 houdt Theo zich bezig met het behoud van een gezonde bodem. De teeltaarde die wij als boeren gebruiken is zeer kostbaar: het heeft meer leven in zich dan dat er ooit mensen op de aarde zullen zijn en de natuur heeft duizend jaar nodig om één centimeter teeltgrond op te bouwen. Bovendien brengt een gezonde bo-dem gezonde planten voort, wat ook weer gezonde producten oplevert. Zoals Theo zegt: van pharmacie naar FARMacie. Alle reden dus om goed met onze kostbare bodem om te gaan.
15.30 uur Brainstorm met koffie / thee
In kleine groepjes praten we in een aantal rondes verder over de praktische toe-passingen voor een gezonde bodem op uw bedrijf en wat u daarvoor nodig heeft.
16.15 uur Resultaten presenteren + vervolgstappen
16.30 uur Borrel

U kunt zich hier aanmelden: www.mnh.nl/agenda/workshoplevendebodem/