Landbouwportaal

In het voorjaar van 2018  is er een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor alle agrariërs in Noord-Holland. Centraal staan de thema’s bodem en water en het klimaatbestendiger maken van het agrarische bedrijf.

Extremer weer en veel regen in korte periodes zijn een toenemend probleem voor de landbouw. Een goede bodemstructuur is dan van groot belang bij wateroverlast maar ook watertekort.  En uiteraard levert een goede bodem een betere opbrengst op. Ook het verminderen van uitspoeling van nutriënten is een aandachtspunt, voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang voor land- en tuinbouw.

LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland hebben daarom samen een subsidieregeling hiervoor opgezet die loopt tot 2021.

Wat biedt deze regeling voor agrariërs?

·         Er is 6,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer.

·         U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

·         Er is de informatieve website voor agrariërs ‘www.landbouwportaalnoordholland.nl’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

Landbouwportaalnoordholland.nl

Via dit portaal kunt u zich oriënteren, online scans (vragenlijsten) doorlopen, een bedrijfsbezoek van een coach regelen en daarna eventueel subsidie aanvragen voor bepaalde maatregelen. U dient zich in het portaal te registeren met uw email adres, uitleg daarover vindt u in het portaal (www.landbouwportaalnoordholland.nl)

Informatiebijeenkomsten 

Er zijn binnenkort  informatiebijeenkomsten over het landbouwportaal waar uitleg gegeven wordt over hoe het portaal werkt, over de coaches en de subsidiemogelijkheden. De bijeenkomsten voor de Wieringermeer, omgeving Schagen en West-Friesland zijn:

 

  9 augustus Wieringermeer     Leven van  de  Wind,  Oosterterpweg 12, 1771 SJ Wieringerwerf
21 augustus West-Friesland   De Vriendschap, Wadway 22     te Wadway          
28 augustus

Schagen,Heerhogwaard,Langedijk 

De Posthoorn,  Markt 20 te Schagen 

                                            

                                                 

      

 

 

Veldexcursies akkerpakketten 4,12 en 19 juli 2018

Deze exursies zijn bestemd voor ANLB deelnemers en de vrijwilligers van de akkervogelmonitoring.

 Excursie 1: woensdag 4 juli, 19.30 uur, start Ruigeweg 39, Sint Maartensbrug

 Excursie 2: donderdag 12 juli, 19.30 uur, start Waardweg 12, Slootdorp

 Excursie 3: donderdag 19 juli, 19.30 uur, start Zeugweg 32, Wieringerwerf

Deelname aan de avonden zijn kosteloos.  We gaan deze avonden kennis delen en ervaringen uitwisselen. Minimaal twee dagen van te voren aanmelden bij onze nieuwe collega Thijs den Hertog, tdenhertog@anvhollandsnoorden.nl of bij mij emul@anvhollandsnoorden.nl , telefonisch mag natuurlijk ook: 06-80040388.

Bij de aanmelding even aangeven welke excursie u wilt volgen.

*NB: Wanneer 20 personen zich hebben aangemeld dan is de excursie vol. 

Studieclubs en veldexcursies zijn alleen toegankelijk voor leden van de studieclub/ vereniging (bijvoorkeur na aanmelding).

Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland, maandag 18 juni 2018

 

Meer informatie en aanmelden.

 

Veldschuurbijeenkomst 4 en 5 april 2018

Om met de akkerpakketten zo’n goed mogelijk resultaat te verkrijgen organiseren we twee werkschuurbijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de praktische uitvoering van de akkerpakketten te bespreken (vooraf bewerken, inzaaien etc.).

De bedoeling is om in een groep van circa 10 -12 personen ervaringen uit te wisselen. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Dit kan op:

Op 4 april om 20.00 uur bij Siem Munster, Wierweg 7, 1774 NH, Slootdorp.

Op 5 april om 20.00 uur bij John Huiberts, Ruigeweg 39, 1752 HB, Sint Maartensvlotbrug.

Graag vooraf opgeven via emul@anvhollandsnoorden.nl en aangeven bij welke bijeenkomst u aanwezig wilt zijn.

Voor inzaaitips  klikt u hier!

Februari, Maart 2018 Huiskamerbijeenkomsten Weidevogelbeheer

In het voorjaar van 2018 organiseert de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden huiskamerbijeenkomsten waar het weidevogelbeheer van nu en voor de toekomst besproken wordt.

De boeren, die meedoen met het agrarisch natuurbeheer worden of zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. Hieronder staan de data van de bijeenkomsten.

Naderhand worden wensen, knelpunten ook met gemeentes, het waterschap en overige instanties besproken. Ook aan de vrijwilligers, die de weidevogelnesten zoeken op de bedrijven wordt gevraagd welke verbeterpunten zij zien voor het weidevogelbeheer.

Ten slotte komt er een optimalisatieplan, waarvoor een subsidie-aanvraag  ingediend kan worden bij LNV.

De avonden starten om 20.00 uur en zijn uitsluitend voor de genodigden.

 Waar en wanneer zijn de huiskamerbijeenkomsten

 

16-02-2018 Inspiratiedag Boerenlandvogels 2018

Op vrijdagmiddag 16 februari 2018 organiseert Landschap Noord-Holland de Inspiratiemiddag Boerenlandvogels.
De middag is bedoeld voor vrijwilligers, boeren, beleidsmakers en natuurbeheerders die met boerenlandvogels te maken hebben.
Aanvang 13.00 uur. Aanmelden verplicht.
Nieuwsbrief Landschap Noord-Holland :  PDF of ONLINE
Website Landschap Noord-Holland

 

24--01-2018  Start NLG Holland Cursus: plantgezondheid begint bij mijn bodem 

Tijdens de jaarvergadering in oktober hebben we een lezing gehoord over bodemkwaliteit. Wellicht bent u geïnspireerd geraakt en daarom willen we u attenderen op de cursus ‘plantgezondheid begint bij mijn bodem’. Deze cursus wordt georganiseerd door NLG Holland voor veehouders, akkerbouwers, tuinbouwers en bollentelers.

Voor meer informatie: Cursus Plantgezondheid begint bij mijn bodem

 

15-11-2017 Masterclass Bodemmineralogie

In samenwerking met NLG Holland organiseren wij een "masterclass" over bodemmineralogie een lezing van Huig Bergsma over de minerale bodem en het gebruik van gesteentemeel als bodemverbeteraar.

Aanvang: 20:00 uur in het voormalige gemeentehuis van Obdam, dorpsstraat 106, 1713 HL Obdam
Entree: € 10,- per persoon voor niet-leden. Leden van NLG en ANV Hollands Noorden hebben gratis toegang.
Opgave is voor iedereen mogelijk via dit formulier.
Uitnodiging
Presentatie BodemBergsma

 

18-10-2017 Algemene Ledenvergadering

Aanvang: 20.00 uur bij Café-restaurant De Vriendschap, Wadway 22,  1715 GZ Wadway

 

18-09-2017 Studieclub "Ruimte voor groei"

Aanvang: 13:30 uur bij Firma C. & B. Hartog, Bobeldijk 4b, 1647 CD Berkhout
Aanmelden: emul@anvhollandsnoorden.nl
Uitnodiging

17-07-2017 Studieclub "Kennisverbreding Akkernatuur"

Aanvang: 19:30 uur bij Mts. Van Straten, Westerterpweg 27, Slootdorp
Aanmelden: emul@anvhollandsnoorden.nl
Uitnodiging

 

12-07-2017 Studieclub "Kennisverbreding Akkernatuur"

Aanvang: 19:30 uur bij Mts. Van Nieuwenhuyzen-Kieft, Koggenrandweg 25, Middenmeer
Aanmelden: emul@anvhollandsnoorden.nl
Uitnodiging

 

05-06-2017 Campinadag

Aanvan": 10.00 uur
Op tweede pinksterdag is  ANV Hollands Noorden aanwezig  bij de Campina-dag bij de Firma Visser-Elshof, Dorpsweg 9a in Schellinkhout.

 

31-05-2017 Veldexcursie "Laat maaien"

Van 13.30 tot 15.30 uur
Uitnodiging

 

14-04-2017 Open dag NLG Holland

Op goede vrijdag zijn wij vanaf 14.00 uur aanwezig op de open dag van NLG Holland bij de gebr. Hulsebosch, Ruige weg, Schagerbrug.

 

30-03-2017 Kennisverbreding weidevogels

Aanvang: 20.00 uur bij De Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ Spanbroek
Uitnodiging
Presentatie Henk Oud

 

30-01-2017 Studieclub "kennisverbreding Akkernatuur"
(eerste bijeenkomst)

Aanvang: 20.00 uur bij ANV Hollands Noorden, Dorpsstraat 106, 1713 HL Obdam
Als u komt, graag even van te voren aanmelden.
Uitnodiging