Bodemcoach via het landbouwportaal

 

 

 

 

 

 

Overlast van water op het perceel: is dit een gevolg van verdichting of is het echt een storende laag? Problemen met het gewas, is dit het gevolg van insekten, schimmels of toch de bodem?

Met een bodemcoach bekijk je je eigen grond tot een meter diep. Hoe is de structuur? En hoe is de bodemvruchtbaarheid?  Ligt de drainage wel op goede afstand van elkaar of is er verslemping aan de hand?

 

Wat zeggen  deze roestbruine vlekken in de grond?   

 

Via het Landbouwportaal kan je een bodemcoach voor jouw bedrijf aanvragen. Het advies is gratis.

 

Aanmelden

Aanmelden via www.landbouwportaalnoordholland.nl . Zie ook   landbouwportaal