Jaarvergadering 2020

Geacht lid,

Momenteel leven we in onzekere tijden door het COVID-19 virus. Bijeenkomsten worden zoveel mogelijk ontmoedigd of aan banden gelegd qua aantallen om het virus niet verder te verspreiden.
Gezien de huidige stijgende lijn in het aantal besmettingen van het COVID-19 virus, heeft het bestuur dan ook besloten om de jaarvergadering niet fysiek te laten plaatsvinden.

Er is voor gekozen om de jaarvergadering via de mail te laten verlopen. Inmiddels is de nodige communicatie per email verstuurd. 

Zie agenda hieronder, U kunt de agenda ook openen en afdrukken door op de volgende link te klikken:

1 Agenda jaarvergadering 27_10_2020.pdf

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter 
  Opening door voorzitter Klaas Wim Jonker.pdf 
 1. Mededelingen
 1. Notulen jaarvergadering d.d. 30 oktober 2019  
  punt 3 Notulen jaarvergadering 30102019.pdf
 1. a. Goedkeuring wordt gevraagd van het financieel verslag 2019 en de begroting 2021.
  b. Verantwoording bestemmingsreserve.
  Het gehele financiële jaarrapport 2019 kan op het kantoor in Aartswoud worden ingezien of op verzoek (via email) worden toegezonden aan leden.
 1. Jaarverslag weidevogels en akkervogels  
  jaarverslag_weidevogels en akkernatuur 2020.pdf
   
 1. Bestuursverkiezing;
  Verkiezingen 2019: na omissie jaarvergadering 2019 bent u hiervan via de mail van 02-12-2019 op de hoogte gebracht en zijn er geen bezwaren binnengekomen, waarop Wim Reus, Wim Mostert en John Huiberts via deze weg zijn herkozen.

  Aftredend 2020:  Penningmeester Jan Dirk Rooker 
                                         
    voor afscheidsfilmpje klik op play: 
  Als nieuwe penningmeester wordt voorgesteld: Wim Reus

  Verkiesbaar 2020: Coen Knook           
  voor introductiefilmpje klik op play:     Aftredend en herkiesbaar 2020:Johan van Nieuwenhuyzen

  Mocht u bewaar hebben tegen deze benoemingen kunt u dit schriftelijk kenbaar maken t/m 25 oktober 2020.
  Andere kandidaten kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de vergadering melden bij het bestuur onder begeleiding van tenminste 10 handtekeningen van leden.
   

Bekendmaking Vogelvriendelijke agrariër 2020 

 voor uitreiking klik op  play:

 

 
En voor nog meer achtergrondinformatie over de  vogelvriendelijke agrariër , klikt u hier

 

 1.  Rondvraag
  klik op link: Vragen en antwoorden.pdf
   
 2. Sluiting

Namens het bestuur,

Klaas Wim Jonker, voorzitter.


U kunt de agenda ook openen en afdrukken door op de volgende link te klikken:

1 Agenda jaarvergadering 27_10_2020.pdf

​We hopen u zo voldoende en duidelijk geïnformeerd te hebben.
Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij dat graag.

NOTULEN:

 De notulen van de jaarvergadering kunt u lezen door op de link hieronder te klikken:

Notulen jaarvergadering 271020.pdf