Jaarvergadering 18 oktober 2017

 Voor alle leden en donateurs van de ANV Hollands Noorden wordt er woensdagavond 18 oktober de jaarvergadering gehouden. Locatie:  Café-restauarant De Vriendschap, Wadway 22, 1715 GZ te Spanbroek gehouden. Aanvang 20.00 uur

De jaarvergadering staat in teken van een gezonde bodem

Theo Mulder van Mulderagro neemt ons mee in de wereld van bodemkwaliteit.

Een gezonde bodem als basis voor het leveren van een kwaliteitsproduct. Het zoeken naar de juiste balans tussen chemie, biologie en energie wat leidt naar een gezonde groei. Tijdens de lezing zullen zaken als organische stof opbouw, structuurbederf, bodemmoeheid, ontstaan van ziekte en plagen, grondbewerking en bemesting de revue passeren. Een interessante lezing voor zowel de veehouders als akkerbouwers.

Groenbemester  Foto: Hanneke de Boer

Hieronder vindt u de agenda

U kunt de agenda ook openen en afdrukken door op de volgende link te klikken: Agenda jaarvergadering 18 oktober 2017

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering d.d. 26 oktober 2016  (klik op deze link: Notulen jaarvergadering 26-10-2017)
 4. Goedkeuring wordt gevraagd van het financieel verslag 2016 en de begroting 2018 (klik op deze link Resultaatverdeling 2016 en op deze Begroting 2018 en jaarcijfers 2016 ). Het gehele financiële jaarrapport 2016 kan op het kantoor in Obdam worden ingezien of op verzoek digitaal worden toegezonden.
 5. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: Klaas Wim Jonker, Jaap Visser en André Schilder. Andere kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij het bestuur onder begeleiding van tenminste 10 handtekeningen van leden.
 6. Presentatie over genomineerden vogelvriendelijkste agrariër 2017
 7. Pauze
 8. Presentatie Theo Mulder – Bodemkwaliteit, ‘Boerderijen apotheken van de toekomst?!’
 9. Bekendmaking vogelvriendelijkste agrariër 2017
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Wij rekenen op uw komst voor een energieke avond. U bent van harte welkom.

Namens het bestuur,
Klaas Wim Jonker, voorzitter.

 

Vogelvriendelijkste agrariër 2017

Dit jaar zijn er drie agarIërs uitgeroepen tot de vogelvriendelijkste agrariër van 2018! Het ziijn: 

 • Jan Mulder uit Westerland
 • Arjan Groot uit Midwoud
 • John  Wester uit Opmeer

Het was een nek aan nekrace. Na de stemming door de leden bleek dat twee genomineerden evenveel stemmen hadden gekregen en dat de derde net één stem minder had. De voorzitter riep toen alle die de heren uit tot vogelvriendelijkste agariër van het jaar 2017! 

 

Tips van de vogelvriendelijkste agrariërs voor goed weidevogelbeheer

JAN MULDER:

- Goed contact tussen agrariër en vrijwilliger is erg belangrijk. 
Informeer elkaar en geef wijzigingen op tijd door (tijdstip van maaien en aanwezige nesten)

- Maaien met grote breedte is ongunstig voor de weidevogels

- Laat (delen van ) percelen gras  met nesten staan en vraag daar een vergoeding voor

 

ARJAN GROOT

-  Maai aan het eind van de dag, de roofvogels zijn dan niet actief en kuikens kunnen wegvluchten en hebben dus  meer overlevingskans

- Gefaseerd maaien op je bedrijf geeft variatie aan het gras, (mozaikebeheer) met meer schuilplekken voor de kuikens 

- Tijdens werkzaamheden op het land in het voorjaar  én bij het maaien goed opletten of er vogels zitten

 

JOHN WESTER

- Laat de taluds staan bij de eerste snee! Klepel ze niet, maar neem ze mee in de 2e snee in je kuil!  De taluds worden dan elk jaar schraler en vogelkuikens kunnen hier prima schuilen.

-Maai niet met grote breedte en begin van binnenuit!

- Laat het vee het gras niet te kort afvreten én schaar ze elke dag op een volgend perceel in, zodat er verschillende lengtes aan gras ontstaan, waar vogels weer gebruik van maken

 

Presentatie Theo Mulder van Agromulder over een gezonde bodem

Klikt u hier voor een PDF van de presentatie.