Studieclub kennisverbreding akkernatuur

Veldexcursies akkerpakketten 4,12 en 19 juli 2018

Deze exursies zijn bestemd voor ANLB deelnemers en de vrijwilligers van de akkervogelmonitoring.

 Excursie 1: woensdag 4 juli, 19.30 uur, start Ruigeweg 39, Sint Maartensbrug

 Excursie 2: donderdag 12 juli, 19.30 uur, start Waardweg 12, Slootdorp

 Excursie 3: donderdag 19 juli, 19.30 uur, start Zeugweg 32, Wieringerwerf

Deelname aan de avonden zijn kosteloos.  We gaan deze avonden kennis delen en ervaringen uitwisselen.

Minimaal twee dagen van te voren aanmelden bij mijn nieuwe collega

Thijs den Hertog, tdenhertog@anvhollandsnoorden.nl

of bij mij emul@anvhollandsnoorden.nl , telefonisch mag natuurlijk ook: 06-80040388.

 

Bij de aanmelding even aangeven welke excursie u wilt volgen.

*NB: Wanneer 20 personen zich hebben aangemeld dan is de excursie vol. 

 

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In 2017 starten we met de studieclub kennisverbreding Akkernatuur. Uit gesprekken met agrariërs is gebleken dat de wens bestaat om kennis uit te wisselen over het natuurbeheer op hun bedrijf.  De deelnemers dragen  al bij aan de ontwikkeling van de biodiversiteit door mee te doen met de Wintervoedselakker, Vogelakker en/of  Kruidenrijke akkerranden .

Doel van de studieclub is kennis over het beheer van akkernatuur bij te brengen en om praktijkervaringen uit te wisselen. Door deze kennisverbreding en het toepassen van specifieke maatregelen, wordt o.a.:

  • een beter resultaat behaald voor de akkervogels;
  • de drift beperkt;
  • de natuurlijke plaagbestrijding vergroot;
  • de algehele biodiversiteit vergroot;
  • en de akkernatuur praktisch ingepast in uw bedrijfsvoering.

De studieclub komt circa 3 maal per jaar bij elkaar. Als u interesse heeft om deel te nemen dan kunt u contact opnemen met Ellen Mul-van Baar bereikbaar via 06-80040388

Luzernevlinder, foto Marco van der Lee

30-01-2017

Op 30 januari 2017 was de eerste bijeenkomst van de Studieclub kennisverbreding van akkernatuur voor alle deelnemers met contracten voor de Wintervoedselakker, Vogelakker, en deelnemers aan Kruidenrijke akkerranden in de Wieringermeer.  De bijeenkomst vond plaats bij de ANV Hollands Noorden in Obdam. Het was een druk bezochte avond.

Johan van Nieuwenhuyzen trekker van deze studieclub en bestuurslid bij de ANV Hollands Noorden opende de avond. Omdat er veel nieuwe deelnemers aanwezig waren vertelde Ellen Mul- van Baar vervolgens in het kort de doelstelling van de ANV Hollands Noorden. Ook ging zij in op het Natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Holland. Dit natuurbeheerplan is het uitgangspunt van het agrarisch natuurbeheer. Verder zijn de doelsoorten voor de open akker van de ANV Hollands Noorden besproken.

Daarna vertelde Wim Stegeman, akkerbouwer uit de Flevopolder hoe de verschillende beheerpakketten, Wintervoedselakker, Vogelakker en Kruidenrijke akkerranden in gepast kunnen worden in de bedrijfsvoering. Hij doet dit al een aantal jaren op zijn eigen bedrijf. Hij vertelde over dekern driehoek: goed rendement, duurzame productiewijze en biodiversiteit.  Over het akkervoedselweb en over de balans tussen de effectiviteit van de doelsoort en inpasbaarheid op je bedrijf. Vragen waar hij  op in ging waren: Weet waar je het voordoet, vraag je af wat er nodig is? Past het bij je en jouwbedrijf? Is het praktisch uitvoerbaar (te maken)? Word ik er blij van?

Bij de evaluatie van de zaadmengsels van de akkerranden werd de vraag gesteld of dit jaar een breder sortiment kruiden aan het mengsel kan worden toegevoegd. Hier gaan we mee aan de slag.

Eind juni/ begin juli vindt er een veldbijeenkomst plaats. Voor die tijd wordt u hierover geïnformeerd.

Hieronder vindt u de presentaties.

Presentatie Ellen Mul

Presentatie Dhr. Stegeman

 

12-07-2017

Bij deze avond zal Anthonie Stip van de Vlinderstichting aanwezig zijn. Anthonie heeft naast kennis van vlinders ook kennis van insecten en akkervogels. Anthonie zal onze deze avond kennis bijbrengen en onze vragen beantwoorden.
We starten deze avond bij Johan van Nieuwenhuyzen (Koggenrandweg 25, Middenmeer), vervolgens gaan we via David Andringa (Koggenrandweg 29) en Arie Noordermeer (Nieuw Almersdorperweg 5) naar Sander Giesen (Nieuw Almersdorperweg 11a) waar de excursie zal eindigen.
Uitnodiging

 

17-07-2017 

Bij deze avond zal Ben Koks van de Werkgroep de Grauwe Kiekendief aanwezig zijn. Ben heeft veel kennis van agrarisch natuurbeheer en is expert in vogelakkers.
Tijdens deze avonden gaan we ook weer ervaringen uitwisselen, kennis delen en kennis halen bij de deskundige. We starten deze avond bij Ane van Straten (Westerterpweg 27, Slootdorp) en we eindigen de excursie bij Piet Klaver (Noordburenweg, Hippolytushoef).
We zullen naast vogelakkers ook wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden bekijken.
Uitnodiging