Studieclub Ruimte voor Groei

Het project Ruimte voor Groei van het Hoogheemraadschap HHNK maakt het mogelijk dat sloten, mits daar voldoende overbreedte is, minder of niet gemaaid hoeven te worden. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van oever- en watervegetaties. Het zal ook bijdragen aan schoon water en de ontwikkeling van de biodiversiteit. Groene, begroeide oevers bieden ruimte aan veel soorten planten, insecten en vissen. Daarnaast levert een begroeide oever een natuurlijke bescherming tegen afkalving en uitspoeling van voedingsstoffen van het land naar het water. Het probleem van oeverafkalving kan door het laten staan van de beplanting worden verholpen. Daarnaast bespaart het niet-maaien van sloten tijd en geld.

Mee doen?

Op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier kunt u bij "Ruimte voor Groei" zien of uw sloot overbreedte heeft en mee kan doen: HHNK/Ruimtevoorgroei

Vorig jaar is er een studieclub opgericht om de ervaringen met het niet maaien van sloten met elkaar te delen.

Heeft u een sloot met overbreedte en wilt aansluiten bij de studieclub dan kunt u contact opnemen met Ellen Mul-van Baar, projectleider bij ANV Hollands Noorden en bereikbaar op 06-80040388 of via mail emul@anvhollandsnoorden.nl