Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen

Beste akkerbouwers, tuinbouwers en bloembollentelers,

 

We gaan dit jaar van start met een nieuw project: Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen.

Dit jaar wordt er door onze deelnemers zo’n 170 kilometer aan akkerranden ingezaaid. We willen in dit project samen met jullie verkennen hoe we de effectiviteit van bloeiende akkerranden kunnen vergroten.

 

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

  • Onkruidbeheersing akkerranden

Het toepassen van akkerranden brengt voordelen met zich mee zoals inzetten bij natuurlijke plaagbestrijding, extra brede zone voor driftbeperking, e.d.

Na een aantal jaren blijkt nu dat de onkruiddruk wel toe (kan) nemen. Om te voorkomen dat er dan gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden, willen we experimenteren, testen en monitoren welke (natuurlijkere) methodes er zijn om de onkruiddruk te beheersen/ beperken.

 

Onderdelen:

  • Testen en monitoren inzaai en beheermethode. Onderwerpen die hier bij aan de orde komen zijn wel of geen vals zaaibed? Inzaaien op rijen? Welk moment ingrijpen bij hoge onkruiddruk?

We zijn afgelopen jaar bij een aantal agrariërs al gestart met najaarsinzaai  en we gaan bekijken wat de eerste resultaten opleveren.

  • Boerenverstand laten spreken!

 

  • Functionele agrobiodiversiteit (FAB)

Inzetten van FAB om natuurlijke plaagbestrijding te stimuleren en zo de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, is het doel van dit thema.

 

Onderdelen:

  • Zelf monitoren akkerrand en gewas op natuurlijke plaagbestrijders m.b.v. expert. Welke nuttige insecten komen op de rand af en welk functie vervullen deze?
  • Kennis opdoen en delen natuurlijke plaagbestrijding.
  • Boerenverstand laten spreken!

 

Voor beide onderdelen stellen we een studiegroep op om met elkaar de kennis op dit gebied te vergroten. Met de studiegroep zal een digitale startbijeenkomst en veldbijeenkomsten met een specialist worden georganiseerd.

Vooral met de studiegroep Onkruidbeheersing akkerranden willen we vlot aan de slag. Als we willen testen met verschillende voorbereidingen vóór het zaaien of manier van inzaaien dan moeten we dat goed doorspreken met elkaar.

 

Wil je aansluiten bij 1 van de studiegroepen, laat het me dan deze week per mail weten: emul@anvhollandsnoorden.nl .  

Geef je naam door en de studiegroep waar je bij wilt aansluiten.

 

Naam deelnemer:

 

1

Studiegroep: Onkruidbeheersing akkerranden

2

Studiegroep: Functionele agrobiodiversiteit

 

Als er vragen zijn, laat het mij weten!

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland.