We gaan dit jaar van start met een nieuw project: Méér kennis, minder gewasbeschermingsmiddelen.

Dit jaar wordt er door onze deelnemers zo’n 170 kilometer aan akkerranden ingezaaid. We willen in dit project samen met jullie verkennen hoe we de effectiviteit van bloeiende akkerranden kunnen vergroten.

Het project bestaat uit 2 onderdelen:

  • Onkruidbeheersing akkerranden

Het toepassen van akkerranden brengt voordelen met zich mee zoals inzetten bij natuurlijke plaagbestrijding, extra brede zone voor driftbeperking, e.d. 

Na een aantal jaren blijkt nu dat de onkruiddruk wel toe (kan) nemen. Om te voorkomen dat er dan gewasbeschermingsmiddelen ingezet worden, willen we experimenteren, testen en monitoren welke (natuurlijkere) methodes er zijn om de onkruiddruk te beheersen/ beperken.

Onderdelen:

  • Testen en monitoren inzaai en beheermethode. Onderwerpen die hier bij aan de orde komen zijn wel of geen vals zaaibed? Inzaaien op rijen? Welk moment ingrijpen bij hoge onkruiddruk?

We zijn afgelopen jaar bij een aantal agrariërs al gestart met najaarsinzaai  en we gaan bekijken wat de eerste resultaten opleveren.

  • Boerenverstand laten spreken!
  • Functionele agrobiodiversiteit (FAB)

Inzetten van FAB om natuurlijke plaagbestrijding te stimuleren en zo de inzet van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen, is het doel van dit thema.

Onderdelen:

  • Zelf monitoren akkerrand en gewas op natuurlijke plaagbestrijders m.b.v. expert. Welke nuttige insecten komen op de rand af en welk functie vervullen deze?
  • Kennis opdoen en delen natuurlijke plaagbestrijding.
  • Boerenverstand laten spreken!

Voor beide onderdelen stellen we een studiegroep op om met elkaar de kennis op dit gebied te vergroten. Met de studiegroep zal een digitale startbijeenkomst en veldbijeenkomsten met een specialist worden georganiseerd.

Vooral met de studiegroep Onkruidbeheersing akkerranden willen we vlot aan de slag. Als we willen testen met verschillende voorbereidingen vóór het zaaien of manier van inzaaien dan moeten we dat goed doorspreken met elkaar.

Wil je aansluiten bij 1 van de studiegroepen, laat het me dan deze week per mail weten: emul@anvhollandsnoorden.nl .  Geef je naam door en de studiegroep waar je bij wilt aansluiten.

Naam deelnemer:

1

Studiegroep: Onkruidbeheersing akkerranden

2

Studiegroep: Functionele agrobiodiversiteit

 

Geslaagde veldexcursie Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen

De deelnemers bij Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden hebben dit jaar gemiddeld 170 kilometer eenjarige en meerjarige kruidenrijke akkerranden ingezaaid. Om de effectiviteit van de kruidenrijke akkerranden te vergroten en problemen met veronkruiding aan te pakken wordt een verdiepingsslag gemaakt met het project ‘Méér Kennis, Minder Gewasbeschermingsmiddelen’.

Studiegroep We willen met dit project het beheer van de kruidenrijke akkerranden professionaliseren door het beter beschikbaar stellen van bestaande en nieuwe kennis. Met de studiegroep die we bij dit project hebben opgezet delen we kennis en creëren meer draagvlak voor de inzet van akkerranden binnen functionele agrobiodiversiteit (FAB). Het gaat hier om de nuttige functie van de natuur zoals het gebruik maken van natuurlijke vijanden van plaaginsecten die schade kunnen veroorzaken in gewassen. Voorbeeld hiervan is de larve van een zweefvlieg die bladluizen eet.

Najaarsinzaai  Eind augustus hebben we een veldexcursie met de studiegroep gehad. Hierbij hebben we drie deelnemende boeren bezocht. We hebben o.a. gekeken naar de opkomst van de akkerranden die afgelopen najaar en dit voorjaar zijn ingezaaid. Wat is het verschil in opkomst van kruiden en in veronkruiding? De opkomst van de akkerranden is wisselend maar de ontwikkeling van de kruiden is in veel geval verder. Hierdoor staan de randen eerder in bloei en trekt de rand eerder natuurlijke plaagbestrijders aan zoals gaasvliegen, zweefvliegen en ‘soldaatjes’ (weekschildkevers).

Gewasbescherming en bemesting Bij dit project is ook Louw Hoekstra als onafhankelijke teeltspecialist betrokken. Louw voert gesprekken met de boeren. Deze gesprekken hebben als doel om samen te kijken waar er aanpassingen gedaan kunnen worden in het toepassen van gewasbeschermingsmiddel en bemesting die beter zijn voor de plant, de bodem en biodiversiteit.

Grondbewerking vooraf Lars Betjes (stagiair toegepaste biologie van Aeres Hogeschool) heeft met behulp van een digitaal inventarisatieformulier vastgelegd welke bewerkingen er door de boeren er vooraf aan het zaaien in de akkerranden zijn uitgevoerd. Welke kruiden er in de akkerranden aanwezig zijn, welke natuurlijke plaagbestrijders op af komen en de onkruiden die er te vinden zijn. Na het groeiseizoen kunnen wij uit al deze gegevens onze lessen trekken en volgt er nog een evaluatie van dit groeiseizoen

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte!

Ellen Mul- Projectleider ANV Hollands Noorden

 

Akkerrand

Plakval in akkerrand

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Provincie Noord-Holland.