Vissen in Koopmanspolder

8 januari 2018

Vissen in de Koopmanspolder

De afgelopen drie jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten.

Om de resultaten op vis te meten, is er op vier data in de zomer en herfst van 2017 vis gevangen. Dit leverde totaal meer dan 12.000 vissen op!! Omdat de Koopmanspolder fungeert als kraamkamer, gaat het natuurlijk wel om kleine exemplaren.

Meest gevangen is de Baars met 7000 exemplaren, gevolgd door Brasem met 4500 exemplaren. Ruisvoorn, Blankvoorn en Roofblei zijn ook met honderden gevangen; van andere soorten ging het om tientallen. De Rivierdonderpad,  was nog niet eerder gevangen.

De Koopmanspolder is relatief veilig voor jonge vis doordat er zoveel oeverlengte is met begroeiing waarin ze zich kunnen verstoppen, en zo geen prooi worden van grotere vissen.

 

Eenden

Momenteel verblijven er weer honderden eenden, en die zijn wat gemakkelijker te zien en op naam te brengen. De Krakeend is momenteel de meest talrijke soort, gevolgd door de veel kleinere Wintertaling. Verder zijn er kleinere aantallen Pijlstaart, Slob- en kuifeend aanwezig.

Watersnippen zijn er ook met tientallen, maar die blijven liefst verstopt op de grond. Hetzelfde geldt voor de Waterral, een soort kleine Waterhoen. Bijzonder is de aanwezigheid van enkele Baardmannetjes; bijzonder fraaie vogeltjes die hun voedsel zoeken hoog in een rietstengel.

 

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder       

Persbericht december 2017