Vrijwilligers gezocht Akkervogelinventarisatie

29 maart 2018

De biodiversiteit en het aantal akkervogels zijn de laatste decennia sterk gedaald door een verminderd aanbod van voedsel- en broedlocaties. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer is gericht op de beschikbaarheid van voldoende voedsel in de vorm van zaden, insecten en muizen (jaarrond), veilige broedgebieden en rustgebieden in de winter.
Met het nieuwe subsidiestelsel ANLB was het in 2016 voor Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden voor het eerst mogelijk om beheerpakketten af te sluiten voor de akkervogels.

Graag willen we weten of het gevoerde beheer voor de akkervogels tot het gewenste resultaat leidt en of de maatregelen effectief en efficiënt zijn. Op deze vragen willen we door de inventarisatie antwoord krijgen. Bij de inventarisatie gaat het om de telling van broedvogels en wintervogels. Afgelopen jaar zijn we met 15 vrijwilligers gestart met tellen. Met succes, met name in de winter zijn er mooie waarnemingen gedaan. Aangezien we op meer locaties vogelakker en wintervoedselakker hebben afgesloten voor 2018, zijn we nog op zoek naar extra vrijwilligers die willen tellen.

AANMELDEN

Heeft u interesse om mee te helpen aan de akkervogelinventarisatie, meldt u dan aan bij Ellen Mul-van Baar, Projectleider ANV Hollands Noorden via emul@anvhollandsnoorden.nl of bereikbaar via 06-80040388.
Als u zich aanmeldt dan zal er een bijscholing volgen en begeleiding in het veld.