Jaarvergadering 31 oktober 2018

15 oktober 2018

Op woensdag 31 oktober 2018 vindt de jaarvergadering van ANV Hollands Noorden plaats bij:
Café De Stompe Toren, Schoolstraat 40 te Aartswoud. Aanvang 20:00 uur

Gastspreker zal zijn Maik Janssen van Floron die ons een heldere blik geeft in de wereld van de waterkwaliteit.

Uitnodiging: 

Aan: leden en donateurs van de ANV Hollands Noorden en belangstellenden.

Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor:

Jaarvergadering op woensdag 31 oktober 2018, aanvang: 20.00 uur

Café De Stompe Toren, Schoolstraat 40 te Aartswoud**
 

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Notulen jaarvergadering d.d. 18 oktober 2017; (Notulen -> klik op deze link)
 4. Jaarverslag weidevogels en akkervogels
 5. Goedkeuring wordt gevraagd van het financieel verslag 2017 en de begroting 2019 (zie bijlagen -> alleen voor leden).
  Het gehele financiële jaarrapport 2017 kan op het kantoor in Aartswoud worden ingezien.
 6. Presentatie over genomineerden vogelvriendelijkste agrariër 2018

Pauze

 1. Presentatie Maik Janssen (Floron) – Waterkwaliteit;
  Maik vertelt over de natuur vriendelijke oevers en het effect daarvan op flora en fauna;
  wat doet het met de vegetatie en o.a. de vogels en de vissen.

   
 2. Bekendmaking vogelvriendelijkste agrariër 2018
 3. Rondvraag
 4. Sluiting

Wij rekenen op uw komst voor een energieke avond. U bent van harte welkom.

 

Namens het bestuur,

Klaas Wim Jonker, voorzitter.


** Er zijn wegwerkzaamheden op de Schoolstraat. U kunt de borden “gesloten voor doorgaand verkeer” negeren. Het café en parkeerterrein van de kerk zijn deze avond gewoon bereikbaar!