uitnodiging kenniscafé bodem

18 oktober 2018


Graag nodigen wij u uit voor het kenniscafé Levende bodem!
Op dinsdagmiddag 6 november 2018

De bodem is de basis van ons voedsel. Een gezonde bodem zorgt niet alleen voor betere pro-ducten, maar zorgt er ook voor dat minder kunstmest en kunstmatige bewerking nodig is. Daar-mee wordt het bodemleven gestimuleerd en de structuur versterkt. Wilt u meer kennis opdoen
over duurzaam bodembeheer? Kom dan naar ons kenniscafé!

Uitnodiging

 

Graag nodigen wij u uit voor het kenniscafé
‘Klimaatbestendig boeren’!
Donderdag 15 november 2018

De meeste graslanden hebben het afgelopen zomer zwaar te verduren gehad. Hoe kunnen we in de toekomst voorkomen dat de productie zodanig keldert in een droog of juist een extreem nat seizoen? In de workshop leert u hoe diversiteit in het grasland kan functioneren als buffer voor klimaatextremen waar we in de toekomst steeds vaker mee te maken zullen krijgen.

Uitnodiging klimaatbestendig boeren