Info avonden Landbouwportaal NH

4 november 2018

Uitnodiging informatieavonden Landbouwportaal 27 november Schagen en 10 december Wognum

Beste deelnemer,

In het voorjaar van 2018 is er een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor alle agrariërs in Noord-Holland die u kunt vinden op www.landbouwportaalnoordholland.nl. Centraal staan de thema’s bodem en water en het klimaatbestendiger maken van het agrarische bedrijf. Extremer weer en veel regen in korte periodes zijn een toenemend probleem voor de landbouw. Een goede bodemstructuur is dan van groot belang bij wateroverlast maar ook watertekort. En uiteraard levert een goede bodem een betere opbrengst op. Ook het verminderen van uitspoeling van nutriënten is een aandachtspunt, voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang voor land- en tuinbouw. LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland hebben daarom samen een subsidieregeling hiervoor opgezet die loopt tot 2021.

Wat biedt deze regeling voor agrariërs?
• Er is 6,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer.
• U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.
• Er is de informatieve website voor agrariërs www.landbouwportaalnoordholland.nl voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

Landbouwportaalnoordholland.nl
Via dit portaal kunt u zich oriënteren, online scans (vragenlijsten) doorlopen, een bedrijfsbezoek van een coach regelen en daarna eventueel subsidie aanvragen voor bepaalde maatregelen. U dient zich in het portaal te registeren met uw email adres, uitleg daarover vindt u in het portaal.

Informatiebijeenkomsten over het landbouwportaal NH
Er zijn nu informatiebijeenkomsten over het landbouwportaal waar uitleg gegeven wordt over hoe het portaal werkt, over de coaches en de subsidiemogelijkheden.

Op dinsdagavond 27 nov. in Schagen:

https://landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=calendar%2Fview&id=16

 

Op maandagavond 10 december in Wognum:

https://landbouwportaalnoordholland.nl/index.php?r=calendar%2Fview&id=17