John Huiberts - Vogelvriendelijkste agrariër 2018

5 november 2018

Vogelvriendelijkste agrariër 2018 van de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

Tijdens de jaarvergadering van onze Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden 31 oktober is John Huiberts gekozen tot Vogelvriendelijkste Agrariër van onze vereniging.

Er waren twee genomineerden: Pim Koorn, melkveehouder uit Lambertschaag en John Huiberts, biologische bollenkweker te Sint Maartensbrug. Beiden hebben zeer goede resultaten aan aantallen vogels die op hun land komen nestelen. Pim -gericht op goed grasland voor zijn vee- denkt met maaien aan de weidevogels en zet een extra waterpomp neer om vogels aan te trekken. John is zeer gericht op een goed bodemleven en dus goed bodembeheer en trekt hiermee vele akkervogels aan. 18 Veldleeuweriken op één bedrijf is in deze tijd wel heel bijzonder!

Na een korte filmpresentatie van beide agrariërs
konden de aanwezigen in café De Stompe Toren
overgaan tot stemming. Na tellen van de stemmen
werd John uitgeroepen tot de Vogelvriendelijkste
agrariër van 2018! Hij ontving een ingelijste oorkonde
en een prachtig Kievit-beeld.