Vogelvriendelijkste agrariër 2019

31 oktober 2019

Ane van Straten is Vogelvriendelijkste agrariër 2019  van onze vereniging.

Tijdens onze jaarvergadering van 30 oktober werd deze film gepresenteerd en ontving Ane een oorkonde en een mooi kievitsbeeld van de voorzitter. 

 

In deze film

 

vertelt Ane hoe hij met agrarisch natuurbeheer, groenbemesters en overige maatregelen meer biodiversiteit op zijn akkerbouwbedrijf krijgt.

 

Van te voren zijn diverse bedrijven door de veldmedewerkers van de ANV beoordeeld. Ane van Straten heeft de afgelopen jaren laten zien dat hij als akkerbouwer zeer natuurinclusief bezig is. Hij is gestopt met ploegen, waardoor hij gewassen kan telen, die tot in het voorjaar kunnen staan ten behoeve van de vogels. Gelokt door voedsel, insecten en vlinders. Voor de honingbijen is special een houten boetje gemaakt in het land. Deze bijen  zorgen voor de bestuiving van de gewassen.

Met onze vereniging heeft hij een contract voor zes jaar voor vogelakker, wintervoedselakker en kruidenrijke akkerranden afgesloten. Elk jaar wordt bekeken hoe het agrarisch natuurbeheer past in zijn bouwplan van aardappels, graan en groenbemesters.

Zijn meerjarige kruidenrijke akkerranden van 6 meter breed hebben meerdere voordelen. Het hoeft niet jaarlijks te worden ingezaaid. Natuurlijke plaagbestrijders kunnen zich hierin handhaven en voortplanten. De bufferende functie is optimaal is: voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen spoelen niet uit naar de aangrenzende sloten. En natuurlijk zitten de randen vol insecten en vlinders.

Daarnaast heeft hij vogelakkers en wintervoedselakkers aangelegd. De vogelakker is een teelt van luzerne met daarin 25% kruiden-en graanstroken. Dit trekt o.a. gele kwikstaart en veldleeuwerik aan. De wintervoedselakker bestaat uit een graanteelt met 5% kruiden erin en dient als voedertafel voor de akkervogels in de winter. Zaden en graankorrels lokken ringmussen, graspieper, geelgors en partrijs. Roofvogels als uilen en torenvalken profiteren van de muizen die op de wintervoedselakker af komen.

Dit jaar zijn er wel 28 vogelsoorten geteld.

Niet voor niets is hij uitgeroepen tot vogelvriendelijkste agrariër van de ANV Hollands Noorden