Kamerlid Laura Bromet bezoekt collectief ANV Hollands Noorden

12 november 2019

GroenLinks-kamerlid Laura Bromet bracht op 1 november 2019 een bezoek aan collectief ANV Hollands Noorden. Voorzitter Klaas Wim Jonker en coördinator Maaike Wagenaar gaven haar een beeld van de activiteiten van het collectief, en ook van de moeilijkheden die ze beleven in hun werk. De voorzitter van BoerenNatuur, Alex Datema, was ook aanwezig bij het gesprek.

Mevrouw Bromet stelde een aantal vragen over het werk van de collectieven in een vergadering met de minister in mei van dit jaar. Zij was onder andere benieuwd hoe het ging met de collectieven, en wilde weten welke mogelijkheden er waren om burgers beter te informeren over agrarisch natuurbeheer dat in hun buurt plaatsvindt. Deze vragen waren aanleiding voor BoerenNatuur om haar uit te nodigen voor een bezoek aan een collectief.

 


Ambitie en enthousiasme

 

Klaas Wim vertelde over de samenstelling van het bestuur van het collectief, waarin ongeveer elke soort boer in het gebied in is vertegenwoordigd. Maaike vertelde over hoe het collectief werkt en ter illustratie hebben we een bezoek gebracht aan een boerenbedrijf dat een mooie wintervoedselakker heeft aangelegd. Maaike en Klaas Wim vertelden ook over hoe externe partijen de collectieven willen betrekken bij zaken die verder gaan dan hun core business: het goed zorgdragen voor het ANLb. Net zoals andere collectieven is ANV Hollands Noorden betrokken bij allerlei externe projecten die bijdragen aan meer biodiversiteit en een rijker landschap, wat natuurlijk ook het succes van het ANLb ten goede komt. Helaas hebben ze hier niet alle benodigde menskracht voor, een beeld dat veel collectieven zullen herkennen. Op het punt van communicatie over hun werk naar de burger speelt dit ook mee. Bij ANV Hollands Noorden en veel andere collectieven staat dit onderaan het to do-lijstje.

Alex was erbij om het verhaal van BoerenNatuur als geheel toe te lichten. Tijdens het gesprek vertelde hij over de groei in professionaliteit van de collectieven, en over hoe steeds meer partijen de collectieven weten te vinden als gebiedspartijen. Hij vertelde over de kracht van de collectieven: de vrijwillige deelname aan het beheer. Vanwege intrinsiek enthousiasme van deelnemers is het mogelijk om meer zwaar beheer weg te zetten. Ook vertelde hij over de GLB-pilots en dat het in de lijn der verwachting ligt dat de collectieven een rol gaan spelen in de uitvoer van de eco-regelingen in het nieuwe GLB. Ook daarbij zal vrijwillige deelname belangrijk zijn voor het draagvlak voor verduurzaming onder boeren.

Ruimte voor dialoog

Natuurlijk is de stikstofkwestie in het gesprek ook op tafel gekomen. De collectieven en BoerenNatuur, zowel als mevrouw Bromet merken dat hier erg veel spanning op staat. Tussen overheid en boeren, maar ook zelfs tussen boeren onderling. Mevrouw Bromet heeft hier als landbouwwoordvoerder natuurlijk ook mee te maken, en was blij dat er op 1 november bij het collectief ruimte was voor dialoog. BoerenNatuur en de collectieven vinden dat er ook over gevoelige onderwerpen zoals deze open met elkaar gecommuniceerd moet worden.