Meer dan 150 bezoekers op de masterclass Natuurlijke Plaagbestrijding

4 februari 2020

Hebben ‘rode soldaatjes’ als groene gewasbescherming de toekomst?

Meer dan 150 bezoekers op de masterclass Natuurlijke Plaagbestrijding

 

Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden heeft in samenwerking met LTO Noord, KAVB, HAJK, agrarische natuurverenigingen Water, Land & Dijken, De Lieuw, Noord-Holland Zuid en provincie Noord-Holland een masterclass over Natuurlijke Plaagbestrijding georganiseerd.

De materclass werd gehouden bij Leven van de Wind in de Wieringermeer. Uit heel Noord-Holland waren agrariërs aanwezig om naar dit actuele thema te luisteren. Agrariërs mogen steeds minder chemische gewasbeschermingsmiddelen toepassen om hun gewassen te beschermen. In 2030 alleen nog als het echt moet. We gaan naar een groenere en/of natuurlijke gewasbescherming toe en dat vraagt om andere oplossingen. Een mogelijke oplossing om het gewas te beschermen zijn natuurlijke plaagbestrijders. Maar wat zijn natuurlijke plaagbestrijders, hoe worden deze aangetrokken en wat is het effect op het gewas en de bedrijfsvoering? Daar werd tijdens de masterclass antwoord op gegeven. Er waren deze avond vier verschillende sprekers aanwezig: Hilfred Huiting en Bas Allema van Wageningen University & Research (WUR). Boki Luske van het Louis Bolk instituut en Leen de Geus een akkerbouwer uit de Hoeksche Waard die vertelde over zijn ervaringen met akkerranden en natuurlijke plaagbestrijding. Uit de zaal kwamen veel vragen. Met name over het gericht toepassen van natuurlijke plaagbestrijders bij bijvoorbeeld de wortelvlieg en de risico’s van deze vorm van plaagbestrijding bij pootgoed. Voorafgaand aan de bijeenkomst was een informatiemarkt waarbij verschillende bedrijven, de aanwezigen over dit thema van extra informatie konden voorzien.

 

Aantal belangrijke conclusies van deze masterclass zijn: agrariërs willen mee in de verandering maar passende oplossingen zijn nog niet altijd voorhanden. Natuurlijke plaagbestrijding is complex en agrariërs hebben hier over het algemeen nog onvoldoende kennis van. Dit kwam ook naar voren uit de enquête die verspreid is onder de agrariërs voorafgaand aan de masterclass. Daarbij zijn financiële risico’s voor bijvoorbeeld bloembollentelers, telers van aardappelpootgoed zeer groot. Dat maakt het toepassen van een groenere gewasbescherming een grote uitdaging. Als agrariër moet je het durven om een stap verder te gaan. Door kennisopbouw ontstaat meer bewustwording en gedragsverandering waardoor het zetten van deze stap kleiner wordt.

Bij proeven die eerder met agrariërs rond dit thema in het veld zijn gedaan, kwam naar voren dat  men minder ging spuiten, het niet meer nodig vond of koos voor een vriendelijker middel.

Er is nog meer onderzoek nodig naar specifieke toepassingen die leiden naar innovatieve oplossingen.

 

Ook nu kunnen agrariërs zich aanmelden om mee te doen aan proeven die de WUR komend groeiseizoen wil uitzetten. Hierbij worden in het gewas insecten geteld en het effect gemeten. Daarnaast wordt er door de WUR gewerkt aan een tool waar alle informatie over natuurlijke plaagbestrijding bij elkaar komt en daardoor nog beter is toe te passen in de praktijk.

Het was een interessante, leerzame avond waar bij we samen hebben nagedacht hoe we stappen kunnen zetten richting een groenere gewasbescherming.

 

 

 

 

 

Heeft u vragen neem dan contact op met Ellen Mul van ANV Hollands Noorden (info@anvhollandsnoorden.nl)