Patrijzen op Wieringen 29 mei op TV bij Vroege Vogels NPO2 19.55 uur

28 mei 2020

Aanstaande vrijdag 29 mei komt het patrijzenproject bij Vroege Vogels op NPO 2 om 19.55 uur in een natuurspecial over Wieringen!

Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden en Landschap Noord-Holland hebben samen met ruim 20 vrijwilligers in 3 telrondes patrijzen geteld op Wieringen. Sinds 2017 legt ANV Hollands Noorden i.s.m. deelnemende boeren kruidenrijke akkerranden, wintervoedselakkers en vogelakkers aan voor het behoud en de versterking van de biodiversiteit en akkervogels in het bijzonder.

Door deze tellingen krijgen we inzicht in het aantal patrijzen en hun leefgebied en kunnen we met maatregelen het leefgebied van de patrijs versterken en/of verbeteren. Dit is hard nodig want de patrijs is de afgelopen decennia enorm in aantal achteruit gegaan.

Er zijn maar liefst 40 roepende of zichtwaarnemingen van patrijzen geteld in de 3 telrondes die we kunnen beschouwen als nulmeting. In het najaar wordt opnieuw geteld. Mede dankzij de inzet van  enthousiaste vrijwilligers hebben we gebiedsdekkend kunnen tellen. Goed om te vermelden dat ook vrijwilligers van de jagerscombinatie Wieringen hierbij hebben geholpen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Betrekken bij Groen fonds van de Provincie Noord-Holland.