Weidevogelbeheer 2020 De Weere tot Enkhuizen

Als nieuwe project- en veldmedewerker heb ik het werk voor het weidevogelbeheer van Marco van der Lee in delen van West-Friesland overgenomen. Helaas gooide corona direct aan het begin van het vogelseizoen roet in het eten  waardoor bijvoorbeeld de startactiviteiten met de vrijwillige vogeltellers kwamen te vervallen. Veel vrijwilligers en deelnemers heb ik daardoor helaas nog steeds niet in persoon ontmoet. Hopelijk is dat volgend jaar anders.

Marco kon mij gelukkig wel goed inwerken in zowel de beheerpakketten als in de gebiedsomstandigheden. Dat kon echter niet voorkomen dat ondanks de positieve start met veel aanwezige en broedende vogels de uiteindelijke eindresultaten erg tegen vielen. U heeft het overal kunnen lezen: 2020 was (wéér) een slecht vogeljaar. De aanhoudende droogte bleef het de vogels moeilijk maken. Bodemdiertjes verdwijnen dieper in de grond en de snavels van de vogels stuiten op ‘beton’ als ze proberen voedsel te zoeken. Plasdras situaties blijken noodzakelijk om de vogels te ondersteunen.

Tekst: grutto alert op gevaar

Ook de perceeloverstijgende aanpak is nodig. Vogels willen graag geconcentreerd zitten, ze zoeken elkaar op met hun nestplaats. Samen kunnen ze sneller gevaar aan zien komen en bestrijden. De buitelingen van de kieviten om een passerende bruine kiekendief te verdrijven heeft u vast wel eens gezien. Dit ‘samen zijn we sterk’ zien we duidelijk terug in de resultaten. Er zijn duidelijke concentraties van vogels en hun nesten aan te wijzen bijvoorbeeld in De Weere-Oost, Oosterblokker, Broerdijk-Noord en Sijbekarspel.Ondanks dat verdwenen er veel jonge pullen uit beeld ook in bovengenoemde gebieden. Droogte, roofdieren, een hond of kat? Op 1 perceel vonden we zelfs 2 dode gruttopullen en 1 dood haasje bij elkaar….

Maar laten we positief afsluiten! Het gebied Oosterdijk deed het dit jaar zeer goed. Hele mooie aantallen vogels in vele soorten en jongen die het haalden tot vliegvlug. Laten we dat voorbeeld in gedachten houden voor het nieuwe seizoen 2021!

Ilona Buth

Project- en veldmedewerker ANV Hollands Noorden