Nieuwe subsidiemogelijkheid Landbouwportaal Noord-Holland

12 oktober 2020

Nieuwe subsidiemogelijkheid Landbouwportaal Noord-Holland

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het subsidiebudget voor bovenwettelijke maatregelen aangevuld met € 430.000. De subsidie is bedoeld voor boeren in het werkgebied van HHNK die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Er is subsidiebudget beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland voor alle thema’s (Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer, Voldoende zoetwater).

Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober 2020 worden ingediend via www.landbouwportaalnoordholland.nl

/assets/uploads/files/Activiteiten/7102020 persbericht opening - Subsidiebudget voor Noord-Hollandse boeren.pdf

Gratis bedrijfsbezoek door een coach blijft mogelijk

Ook het aanvragen van een gratis bedrijfsbezoek door een coach met specialistische kennis over de thema's van het Landbouwportaal blijft mogelijk. Samen met deze coach kijkt u welke maatregelen nodig, mogelijk of wenselijk zijn om uw bedrijf, erf en/of perceel toekomstbestendig te maken. Uiteraard wordt er dan gehouden aan de regels van het RIVM om het bezoek veilig te laten verlopen. Via het Landbouwportaal kunt u zich bij een thema aanmelden voor een coach bezoek.

Vragen? Neem dan contact op met de helpdesk: 088 – 8886630 of via info@landbouwportaalnoordholland.nl.