SABE subsidie aanvragen 31 mei

27 mei 2021

Openstelling SABE 31 mei - kans voor maatwerkadvies Duurzaam Bodembeheer!

 

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. Door grote interesse:

AANVRAAG SABE VOUCHER INDIENEN 31 MEI

 

Vanaf 31 mei kan er via het RVO-loket een voucher aangevraagd voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. De vouchers bieden boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof.  

 

sabe-subsidie-aanvragen-31-mei