Kuikens in het land, poes in de mand

ogels en katten verhouden zich lastig tot elkaar. Wat voor de één een geliefd huisdier is, is voor de ander een bloeddorstige rover. Voor weidevogels kunnen loslopende huiskatten een probleem vormen. Daarom ondersteunt Vogelbescherming de campagne 'Kuikens in het land, poes in de mand'.

Dat katten het op jonge vogels voorzien kunnen hebben weet iedereen. De meeste slachtoffers zijn vogels waar er veel van zijn: merels, mezen en andere tuinvogels. Dit zijn soorten waarbij de populatie als geheel wel wat afneemt, maar niet serieus in gevaar komt door de extra kattenpredatie. Al blijft het natuurlijk voor de individuele vogel een drama en zijn het onnodige sterfgevallen. Fijn dus om in het broedseizoen uw poes binnen te houden 's nachts. En graag ook een paar dagen overdag als u weet dat er jonge vogels in de buurt zitten...

Kuikens in het land, poes in de mand

Veel problematischer zijn loslopende katten voor weidevogels die broeden of jongen hebben. Ze staan om andere redenen soms al op de rand van uitsterven in Nederland en kunnen (extra) sterfte door katten er niet bij hebben. Daarom ondersteunt Vogelbescherming de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’. Met een oproep aan eigenaars van katten om hun dier tenminste in mei en juni – als weidevogels kuikens hebben – binnen te houden zodra het donker wordt.

De filmpjes van Emiel en zijn kat Gurbe laten zien wat het probleem is – én wat je eraan kan doen. Doe als Emiel: kuikens in het land? Poes in de mand! 

&t=3s">
&t=3s