Nog een paar plaatsen over voor cursus "Bodembiologie, bodem als basis" eind dit jaar.

31 augustus 2021

Nieuwe mogelijkheid bijwonen cursus bodembiologie of meedoen pilot. Geef u nu op!

 

Deelnemen aan cursus over een gezonde bodem?! 

Een vruchtbare bodem is de basis voor een renderend bedrijf, maar ook voor de biodiversiteit op uw bedrijf. Natuurlijke processen in de bodem spelen daar een belangrijke rol bij. De bodem is een levend systeem, waarbij je aan verschillende knoppen kunt draaien om de vruchtbaarheid en gezondheid te verbeteren. De afgelopen decennia is er veel aandacht geweest voor de chemische kant. Wij willen door het aanbieden van een bodemcursus onze leden helpen om meer inzicht te krijgen in de biologische kant en het hele systeem. Door onder andere de mineralen- en sporenbalans te herstellen en het bodemleven te voeden benutten we de natuurlijke processen van de bodem optimaal en verminderen we de afhankelijkheid van chemische inputs. Binnen de cursus worden theorie en praktijk met elkaar verbonden.

 

Eind 2021 willen we, in samenwerking met Rene Jochems van ‘Groeibalans’, onze deelnemers de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een cursus bodembiologie. Deze cursus bestaat uit 2 dagen. Indien u interesse heeft om deel te nemen, mail dan voor 23 augustus 2021 naar info@anvhollandsnoorden.nl.

 

Pilot verbeteren bodemkwaliteit en bestrijden veronkruiding! Doet u mee?!

We zijn gestart met een pilot waarin de mogelijkheid geboden wordt om je inzicht in hoe de bodem er op jouw bedrijf voor staat te vergroten en geeft concrete adviezen om vruchtbaarheid, productiviteit en biodiversiteit. U kunt dit jaar hier nog bij aansluiten!

 

Wat houdt de pilot in?

Je volgt een praktische bodemcursus, verzorgd door René Jochems van adviesbureau Groeibalans. Daarna steken we een bodemmonster op je bedrijf, laten deze analyseren en brengen een schriftelijk advies uit, gevolgd door een adviesgesprek op het bedrijf. Je ontvangt een maatwerkadvies.

Op basis van de verstrekte adviezen ga je vervolgens zelf aan de slag met het uitvoeren van maatregelen. Dit traject wordt ondersteund door 1-2 studiebijeenkomsten per jaar.

 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Kosteloos bijwonen van de praktische bodemcursus van 3 dagdelen.
  • U brengt een perceel in van 2-3 ha om de maatregelen op uit te testen.
  • Bemonstering van perceel en referentieperceel zowel bodembalans analyse als bioscan. De kosten hiervan bedragen ca. € 350,- en worden niet door de ANV vergoed.
  • Analyse van het monster door onafhankelijk adviseur.
  • Profielkuil graven met de adviseur en daarbij ontvangt u een maatwerk advies voor uw bedrijf, mede op basis van de bemonstering (dit is uitgebreider dan de bodemcoach bezoeken vanuit het Landbouwportaal)
  • 2 themabijeenkomsten per jaar met een expert (bij voorkeur in het veld).
  • ANV vergoedt een bijdrage in de materiaalkosten (bijv. zeeschelpenkalk) voor (maximaal) 3 hectare van maximaal € 600,- per jaar, gedurende maximaal 2 jaar. De maximale bijdrage die je kunt ontvangen is dus € 1.200,-. Je kunt er natuurlijk zelf voor kiezen om meer dan 3 hectare te behandelen.

 

Interesse of vragen?

Meld je aan via info@anvhollandsnoorden.nl of bel bij vragen 06-80100993 of 06-30210678.

Lees alles over het project op: duurzaam-bodembeheer