Lezing voor onze leden: ‘Verwaarden drijfmest i.r.t. duurzaam bodem beheer’ door Peter Vanhoof; voor veehouders en akkerbouwers

5 oktober 2021

Voor onze leden;

Op 14 oktober komt zelfstandig onderzoeker Peter Vanhoof een lezing geven over het verwaarden van drijfmest in relatie tot duurzaam bodembeheer.

Een groot deel van de avond is beschikbaar voor het stellen van vragen.
Peter Vanhoof is afkomstig uit België, woont in Polen en adviseert vooral boeren in Nederland, Duitsland en België.
Hij is al meer dan 10 jaar jaren bezig met metingen van bodemleven en mestkwaliteit, gedeeltelijk met zelf ontwikkelde meetmethoden.
In 2019 leidde Peter in dat verband een groots opgezet onderzoek bij 135 melkveehouders.
In een eerste fase werd de invloed van het winterrantsoen op de mestkwaliteit grondig onderzocht.
Daarna werd bekeken hoe de kwaliteit mest de groei, kwaliteit en opbrengst van de eerste snede op grasland beïnvloedde.
Daaruit bleek duidelijk dat een hoogkwalitatieve mest van dieren die hun voer goed hebben verteerd, ook erg waardevol is als meststof.
Dat is ook voor akkerbouwers van belang om weten.
Peter begeleidt sinds 2 jaar het project "gezonde bodem is gezonde teelt" van LTO Noord bij een groep akkerbouwers op Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard.
Daarbij staat de bodemkwaliteit en het bodemleven centraal als basis voor een gezonde akkerbouwteelt.
Tijdens de lezing wordt diep ingegaan op de relatie tussen plant, bodem en bodemleven en hoe je door een goede biologie kosten kan besparen op je bedrijf. Meer info op www.organic-forest.eu/nl-menu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag horen we of u komt. Opgave bij info@anvhollandsnoorden.nl

Mocht het parkeerterrein bij het Dorpshuis ‘De Vang” vol zijn, dan kunt u parkeren bij het sportcomplex DES (Molenstraat uitrijden en dan linksaf. Zie kaartje.

 

NB. Denkt u aan de dan geldende coronamaatregelen, want er kan gecontroleerd worden.