Over ANV Hollands Noorden

Wie zijn wij?

Vanaf 1 januari 2015 zijn wij, Agrarische Natuurvere­niging Hollands Noorden, een collectief. De naam refereert aan het werkgebied. Dit beslaat grofweg de hele Noordkop boven de lijn Hoorn Alkmaar en exclusief Texel. Wij regelen ‘subsidies’ in het kader van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb).

ANLb      Wat is dat?

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) omvat maatregelen (voorwaarden, eisen en vergoedingen) voor het in standhouden en verbeteren van de natuur (o.a. landschap, waterkwaliteit en vogelstand). Nieuw vanaf 2016 is dat de agrariër geen subsidie meer aanvraagt bij RVO, maar dit regelt bij het collectief.