Bestuur

Het bestuur van ANV Hollands Noorden bestaat uit 9 personen, te weten:

Naam Functie Portefeuille
Klaas Wim Jonker Voorzitter Monitoring
Jaap Visser Vice-voorzitter Weidevogels
Jan Dirk Rooker Penningmeester Waterbeheer
John Huiberts Algemeen lid Akkervogels en communicatie
Johan van Nieuwenhuyzen Algemeen lid Akkervogels en communicatie
Wim Mostert Algemeen lid Schouw
Wim Reus Algemeen lid Communicatie
André Schilder Algemeen lid Projecten
Michiel Pijl Algemeen lid Opleiding en voorlichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderingen

Maandag 11 februari 2019

Maandag 15 april 2019

Maandag 24 juni 2019

Maandag 16 september 2019

Maandag 18 november 2019

 

Jaarvergadering

Woensdag 30 oktober 2019 

 

Rooster aan- en aftreden bestuursleden

Rooster aan- en aftreden bestuur ANV HN