Bestuur

Het bestuur van ANV Hollands Noorden bestaat uit 9 personen, te weten:

Naam Functie Portefeuille
Klaas Wim Jonker Voorzitter Monitoring
Jaap Visser Vice-voorzitter Weidevogels
Jan Dirk Rooker Penningmeester Waterbeheer
John Huiberts Algemeen lid Akkervogels en communicatie
Johan van Nieuwenhuyzen Algemeen lid Akkervogels en communicatie
Wim Mostert Algemeen lid Schouw
Wim Reus Algemeen lid Communicatie
André Schilder Algemeen lid Projecten
Jan Vriend Algemeen lid Opleiding en voorlichting

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergaderingen

Maandag 5 februari 2018

Maandag 2 april 2018

Maandag 25 juni 2018

Maandag 17 september 2018

Maandag 5 november 2018

 

Jaarvergadering

Woensdag 31 oktober 2018