Medewerkers

CONTACTGEGEVENS:

 Coördinator  Maaike Wagenaar  06 - 8010 0993
 Gebiedscoördinator   Wieringen/veldmedewerker  Merijn Volkers  06 - 2481 8383
 Projectleider  Ellen Mul  06 - 8004 0388
 Projectmedewerker  Mirjam Vlugt  06 - 3021 0678
 Projectmedewerker  Dorien de Haan  06 - 8360 1624
 Administrateur/projectondersteuner  Ella Huisman  06 - 5342 0864
(alg.contactnr)
 Adviseur/veldmedewerker  Marco van der Lee  06 - 2314 9870
 Adviseur/veldmedewerker  Herman Vos  06 - 3065 1049
 Veldmedewerker  Ilona Buth  06 - 1562 1199
 Veldmedewerker  Jan Zijp  06 - 1360 2513
 Veldmedewerker  Niels Vader

 06 - 4211 3275

 Veldmedewerker monitoring  Huub Veldhuyzen van Zanten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden Kantoor

Bezoek:  Op afspraak
Telefonisch: Maandag, dinsdag en  donderdag van 09:00 uur t/m 16:00 uur 

Veldmedewerkers akkervogelbeheer

Hieronder een overzichtskaart voor het akkervogelbeheer met de verdeling van ons werkgebied onder de veldmedewerkers van 2021. U kunt  met de veldmedewerker voor uw gebied contact opnemen.

Veldmedewerkers weidevogelbeheer

Voor het weidevogelbeheer is er  een andere verdeling van veldmedewerkers. Ze zijn ingedeeld middels de telgebieden  van de grutto. Dit is de indeling voor het beheerjaar 2021