Medewerkers

Coördinator

Maaike Wagenaar 06 - 8010 0993
Gebiedscoördinator (Wieringen) Merijn Volkers 06 - 2481 8383
Projectleider Ellen Mul 06 - 8004 0388
Projectmedewerker Mirjam Vlugt 06 - 3021 0678
Project/veldmedewerker  Ilona Buth 06- 8360 1624

Financieel/Administratief medewerker

Ella Huisman 06 - 5342 0864
Adviseur/veldmedewerker Marco van der Lee 06 - 2314 9870
Adviseur/veldmedewerker Herman Vos 06 - 3065 1049 
Veldmedewerker Jan Zijp 06 - 1360 2513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openingstijden Kantoor

Bezoek:  Op afspraak
Telefonisch: Maandag tot en met  donderdag van 09:00 uur t/m 16:00 uur

 

Akkervogelbeheer

Hieronder een overzichtskaart voor het akkervogelbeheer met de verdeling van ons werkgebied onder de veldmedewerkers. U kunt  met de veldmedewerker voor uw gebied contact opnemen.

Weidevogelbeheer

Voor het weidevogelbeheer is er  een andere verdeling van veldmedewerkers. Ze zijn ingedeeld middels de telgebieden  van de grutto.