Projecten

Naast de uitvoering van het subsidiestelsel ANLb, voert de vereniging ook een aantal projecten uit. Deze projecten hebben tot doel het agrarisch natuurbeheer te versterken. Het gaat om de volgende projecten: