Landbouwportaal Noord-Holland

In het voorjaar van 2018  is er een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor alle agrariërs in Noord-Holland. Centraal staan de thema’s bodem en water en het klimaatbestendiger maken van het agrarische bedrijf.

Extremer weer en veel regen in korte periodes zijn een toenemend probleem voor de landbouw. Een goede bodemstructuur is dan van groot belang bij wateroverlast maar ook watertekort.  En uiteraard levert een goede bodem een betere opbrengst op. Ook het verminderen van uitspoeling van nutriënten is een aandachtspunt, voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang voor land- en tuinbouw.

LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland hebben daarom samen een subsidieregeling hiervoor opgezet die loopt tot 2021.

Wat biedt deze regeling voor agrariërs?

·         Er is 6,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer.

·         U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

·         Er is de informatieve website voor agrariërs ‘www.landbouwportaalnoordholland.nl’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

landbouwportaalnoordholland.nl

een bedrijfsbezoek van een coach regelen en daarna eventueel subsidie aanvragen voor bepaalde maatregelen. U dient zich in het portaal te registeren met uw email adres, uitleg daarover vindt u in het portaal (www.landbouwportaalnoordholland.nl)

Artikelen in de media

 

Artikel Bodemcoach helpt droge boeren.pdf