"Coachbezoek heeft veel duidelijkheid gebracht"

 

Biologische landbouwer Joris is blij met het inzicht dat de erfcoach van het Landbouwportaal Noord-Holland heeft gegeven.

Joris Kollewijn (43) werkt al ruim twintig jaar bij De Lepelaar, dat dit jaar haar vijftigjarige jubileum viert. In 1998 begon hij als stagiair bij het biologische akker- en tuinbouwbedrijf in Sint Maarten. Hij bleef daar werken en sinds 2001 is hij onderdeel van de maatschap. "De samenwerking met de natuur zoeken vind ik mooi aan dit werk. Wij telen onder andere wortelen, bieten, kolen, aardappelen, tomaten, komkommers en diverse kruiden. Het is altijd uitdagend en het op een gezonde manier produceren van groenten en kruiden geeft mij veel voldoening."

 

Blij met inzicht

Via via hoorde Joris over het Landbouwportaal Noord-Holland. Bij De Lepelaar waren er plannen voor een nieuwe kas en een nieuwe mestopslag. Een goed moment om een erfcoach uit te nodigen voor wat vrijblijvend advies. Joris: "Erfcoach Ad Schoutens heeft gekeken naar de mestopslag en naar de waterkwaliteit. Ook is Wybo Nijdam langs geweest voor thema Voldoende Zoetwater. Wat ik fijn vond is dat je als ondernemer heel duidelijk inzichtelijk krijgt wat er wel en niet mogelijk is. We wilden een mestopslag met een opvangput, alleen kwam dat qua timing niet uit met de subsidieronde. De mestopslag hebben we evengoed vernieuwd en daardoor kunnen we nu jaarrond mest ontvangen en opslaan van de lokale veehouders waarmee wij samenwerken. Zo hoeft de mest niet lang op het land te liggen met de nodige afspoelingsrisico's. Ook vangen we water op van de kas en de schuur in het bassin en gebruiken dat water voor spoelen en beregenen."

 

Laagdrempelig bezoek

Joris raadt anderen zeker aan om ook een coachbezoek aan te vragen via het Landbouwportaal. "Het is heel laagdrempelig en levert goed inzicht op. De coach weet alle voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een regeling. Dat heb ik als heel prettig te ervaren, het heeft mij veel zoekwerk bespaard. Ik had wel het gevoel dat je eigenlijk je plan al klaar moet hebben voordat er weer subsidiebudget beschikbaar is. Anders ben je te laat omdat er veel vraag is naar de subsidieregelingen. De erftips die ik kreeg vond ik ook heel waardevol. En hoe we dat binnen ons bedrijf gaan inrichten, is nu aan ons."

 

 

 

Update 6 oktober 2020

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft onlangs het subsidiebudget aangevuld met € 430.000 voor bovenwettelijke maatregelen. De subsidie is bedoeld voor boeren in het werkgebied van HHNK die op hun bedrijf aanpassingen willen doen om de kwaliteit van de bodem en het water te verbeteren. Er is subsidiebudget beschikbaar voor bovenwettelijke maatregelen binnen het Landbouwportaal Noord-Holland voor alle thema’s (Erfafspoeling mineralen en nutriënten, Duurzaam bodembeheer, Gewasbeschermingsmiddelen, Perceel- en oeverinrichting & beheer, Voldoende zoetwater). Aanvragen kunnen vanaf 29 oktober 2020 worden ingediend via www.landbouwportaalnoordholland.nl

Gratis bedrijfsbezoek door een coach blijft mogelijk

Ook het aanvragen van een gratis bedrijfsbezoek door een coach met specialistische kennis over de thema's van het Landbouwportaal blijft mogelijk. Samen met deze coach kijkt u welke maatregelen nodig, mogelijk of wenselijk zijn om uw bedrijf, erf en/of perceel toekomstbestendig te maken. Uiteraard wordt er dan gehouden aan de regels van het RIVM om het bezoek veilig te laten verlopen. Via het Landbouwportaal kunt u zich bij een thema aanmelden voor een coach bezoek.

Vragen? Neem dan contact op met de helpdesk: 088 – 8886630 of via info@landbouwportaalnoordholland.nl.

 

Achtergrondinformatie

In het voorjaar van 2018  is er een nieuwe subsidieregeling opengegaan voor alle agrariërs in Noord-Holland. Centraal staan de thema’s bodem en water en het klimaatbestendiger maken van het agrarische bedrijf.

Extremer weer en veel regen in korte periodes zijn een toenemend probleem voor de landbouw. Een goede bodemstructuur is dan van groot belang bij wateroverlast maar ook watertekort.  En uiteraard levert een goede bodem een betere opbrengst op. Ook het verminderen van uitspoeling van nutriënten is een aandachtspunt, voldoende en schoon zoetwater is van levensbelang voor land- en tuinbouw.

LTO Noord, de vier agrarische collectieven, de provincie en de waterschappen in Noord-Holland hebben daarom samen een subsidieregeling hiervoor opgezet die loopt tot 2021.

Wat biedt deze regeling voor agrariërs?

·         Er is 6,4 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor investeringsmaatregelen op 5 thema's: erfafspoeling, duurzame bodem, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater, perceel- en oeverinrichting en beheer.

·         U kunt een gratis bedrijfsbezoek van een bodemcoach, erfcoach of gewasbeschermingscoach krijgen.

·         Er is de informatieve website voor agrariërs ‘www.landbouwportaalnoordholland.nl’ voor alle informatie, kennis, maatregelen en toegang tot subsidies.

U dient zich in het portaal te registeren met uw email adres, uitleg daarover vindt u in het portaal