Koopmanspolder

In opdracht van de provincie Noord-Holland beheert onze vereniging het natuurgebied de Koopmanspolder tot 1 januari 2018. Het gebied grenst aan de Westfriese Omringdijk, vlakbij de Voorover van Andijk en Wervershoof.

De Koopmanspolder is een opnieuw ingericht natuurgebied én drie jaren een proeftuin voor het waterbeheer van de toekomst. Tot 2017 experimenteren de waterbeheerders Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat samen met Deltares met het innovatieve water- en peilbeheer. Het doel is om te leren van de effecten van het peilbeheer op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, natuur en leefomgeving. De Koopmanspolder is een samenwerkingsproject van de provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Rijkswaterstaat, Deltares en de gemeente Medemblik.

Het beheer

Het beheer van onze vereniging is gericht op het onderhoud van het grasland én de sloten binnen bepaalde voorwaarden. Het doel is om een kruiden- en faunarijkgrasland te laten ontstaan. Grasland wat interessant is voor insecten, vogels, vegetatie en fauna. Bij de inrichting van het terrein zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd langs de sloten; flauw oplopende taluds waar onder andere steltlopers kunnen kunnen foerageren, vissen paaien en vegetatie zich kan ontwikkelen. Door middel van een fasering in het sloot- en oeverkantenbeheer blijven delen van de oevers intact voor vissen, vogels en insecten. Een goede waterdoorstroming blijft wel van belang.

In het jaar zullen er excursies georganiseerd worden. Houdt u de lokale kranten in de gaten.

Ook beheren we de toegankelijkheid van het terrein en houden toezicht op vandalisme.

Toegankelijkheid
Ieder jaar tussen 15 juli en 15 oktober is het westelijke gedeelte van het gebied open gesteld. Vanaf de Westfriese Omringdijk kan via het schelpenpad het uitzichtpunt in het midden van de ’draaikolk’ bereikt worden en kan rondgestruind worden over de dijkjes. Buiten deze periode is het gebied gesloten in verband met broedvogels en overwinterende vogels. Honden zijn niet toegestaan in de Koopmanspolder.

De vereniging houdt toezicht op het gebied. Vandalisme kunt u doorgeven aan de heer M. vd Lee 06-23149870.

Vragen
Indien u vragen heeft over het beheer van de Koopmanspolder kunt u bellen naar: 06-53420864, bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Buiten kantooruren kunt u bij calamiteiten contact opnemen met de heer M. vd Lee, 06-23149870.

Nog meer informatie over het project vindt u op de projectensite van de provinicie Noord-Holland.

https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Projecten/Koopmanspolder

Persbericht december 2017

Vissen in de Koopmanspolder

De afgelopen drie jaren zijn er proeven uitgevoerd met verschillende waterstanden, waarbij de effecten op waterveiligheid, waterkwaliteit, natuur en omgeving uitvoerig zijn gemeten.

Om de resultaten op vis te meten, is er op vier data in de zomer en herfst van 2017 vis gevangen. Dit leverde totaal meer dan 12.000 vissen op!! Omdat de Koopmanspolder fungeert als kraamkamer, gaat het natuurlijk wel om kleine exemplaren.

Meest gevangen is de baars met 7000 exemplaren, gevolgd door brasem met 4500 exemplaren. Ruisvoorn, Blankvoorn en Roofblei zijn ook met honderden gevangen; van andere soorten ging het om tientallen. De Rivierdonderpad, was nog niet eerder gevangen.

De Koopmanspolder is relatief veilig voor jonge vis doordat er zoveel oeverlengte is met begroeiing waarin ze zich kunnen verstoppen, en zo geen prooi worden van grotere vissen.

Eenden

Momenteel verblijven er weer honderden eenden, en die zijn wat gemakkelijker te zien en op naam te brengen. De Krakeend is momenteel de meest talrijke soort, gevolgd door de veel kleinere Wintertaling. Verder zijn er kleinere aantallen Pijlstaart, Slob- en kuifeend aanwezig.

Watersnippen zijn er ook met tientallen, maar die blijven liefst verstopt op de grond. Hetzelfde geldt voor de Waterral, een soort kleine Waterhoen. Bijzonder is de aanwezigheid van enkele Baardmannetjes; bijzonder fraaie vogeltjes die hun voedsel zoeken hoog in een rietstengel.

 

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder 
Persbericht december 2017