Proefproject kruidenrijk grasland

Eind 2017 is er gestart met een pilot kruidenrijk grasland voor veeteeltbedrijven, waarbij gestreefd is naar een inpasbaar kruidenrijk grasland op het  bedrijf én het aantrekkelijker maken voor de weidevogels. Het pilot project doen we samen met de collectieven  Water Land en Dijken,  en Noord-Holland-Zuid. Het project wordt gefinancierd door provincie Noord-Holland van 2018 tot eind 2020.

Doel van het project is om kennis te krijgen en te delen over:

  • Wat is de waarde van dit gras voor een melkveebedrijf?
  • Welke insecten, planten, vogels trekt het aan?
  • Wat zijn de beheerervaringen van u als deelnemer?  

Hiervoor zijn deelnemers gezocht en inmiddels hebben er 11 deelnemers bij ANV HN een perceel ingezaaid met een beschikbaar gesteld kruidengras mengsel.

In totaal ca. 35 ha.

Ook zijn er twee veldexcursies georganiseerd in 2018 en 2019. Studenten hebben vegetatie en insekten gemonitord. Zie verder bij "studenten".

Als afsluiting van het project zijn ervaringen en kennis gebundeld in een brochure en filmje

 

Voor de brochure klik Hier: ANV_KruidenrijkGrasland_Brochure_DIGITAAL.pdf   

In dit filmpje deelt een enthousiaste deelnemer zijn ervaring met kruidenrijk gras: 

 

En zie natuurlijk ook  de nieuwsbrieven van juli 2019  en recenter van augustus  2020 te lezen.

Er is samengewerkt met het project Koeien en Kruiden in Friesland.  Dit project is ook inmiddels afgerond en hun eindproduct  (met veel onderzoek) staat onder kopje Project Koeien en Kruiden.

Heeft u interesse om ook in te zaaien of deel te nemen aan een vervolgproject?  U kunt contact opnemen voor meer informatie met Maaike Wagenaar (06-80100993); mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl of Mirjam Vlugt (06-30210678)  mvlugt@anvhollandsnoorden.nl.

Inzaaien

Op de foto hieronder is een Ingezaaid stukje grond, waarbij duidelijk te zien is dat er "dun" wordt ingezaaid. Hooguit 20 kg zaad per ha. Zo kunnen de kruiden zich ontwikkelen. Voor meer informatie over inzaaien,  klik hier

 

Beheer

Hoe vaak ga je maaien, wanneer, en kuil je in, of maak je er balen van? Vragen die van te voren gesteld worden, maar ook het eerste jaar als er mogelijk veel "ongewenste" kruiden opkomen, zoals melde en perzikkruid. Lees hiervoor deze beheertips.

 

Functies kruiden voor koegezondheid

Kruiden hebben vanwege hun verschillende samenstelling aan mineralen invloed op de koegezondheid. 

Soort Functie Secundaitre metaboliet
Smalle Weegbree Antibacteriële werking, lever- en nierfunctie Antibacteriële werking, lever- en nierfunctie
Paardenbloem Ontstekkingsremmend, lever- en nierfunctie Taraxine
Rolklaver Negatief effect op maagdarmwormen polyfenolen/tannines
Chichorei Negatief effect op maagdarmwormen polyfenolen/tannines
Wilde peen Antibacteriële werking monoterpenen
Karwij Antbacteriële werking monoterpenen/limoneen
Veldzuring voorkomt trommelzucht Oxaal zuur

 

Kruiden als smalle weegbree (l) en chichorei (r) worden veel toegepast in de graskruidenmengsels. 

Studenten

Studenten van het Clusius Alkmaar en de Aeres Hogeschool Almere hebben in 2018 en 2019 voor ons interviews gehouden met deelnemende bedrijven, bodemonderzoek gedaan en planten en insektenopnames gedaan bij alle drie de collectieven. Van de insektenopnames is een factsheet gemaakt.

Het onderzoek van Karlijn Schouten is gepubliceerd in het Jaarboek Boerenlandvogels 2018.  U kunt dit hier lezen.

 

Kleine klaver (gele knopjes) zit onder andere in het B141 mengsel van Biodivers

 

 

 

 

 

Kruiden herkennen

Op de site www.floravannederland.nl/kunt u de wilde plantensoorten met behulp van een kort filmpje bekijken.