Proefproject kruidenrijk grasland

Beste deelnemers,

Eind van de zomer wordt er gestart met een pilot kruidenrijk grasland voor veeteeltbedrijven, waarbij gestreefd wordt naar een inpasbaar kruidenrijk grasland op uw bedrijf én het aantrekkelijker maken voor de weidevogels.

Hiervoor zoeken we nog deelnemers een perceel willen inzaaien met een beschikbaar gesteld kruidenrijk/gras mengsel. Het is de bedoeling dat het dan drie jaar “gevolgd” wordt: wat is de waarde van dit gras voor uw bedrijf? Welke insecten, planten, vogels trekt het aan? Wat zijn de beheerervaringen van u als deelnemer?

Er hebben zich al deelnemers aangemeld, maar er is nog ruimte voor anderen. U kunt zich aanmelden bij Maaike Wagenaar ; mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maaike Wagenaar (06-80100993) of Mirjam Vlugt (06-30210678)  (juli 2017)