Proefproject kruidenrijk grasland

Eind 2017 is er gestart met een pilot kruidenrijk grasland voor veeteeltbedrijven, waarbij gestreefd is naar een inpasbaar kruidenrijk grasland op het  bedrijf én het aantrekkelijker maken voor de weidevogels. Het pilot project doen we samen met de collectieven  Water Land en Dijken,  en Noord-Holland-Zuid. Het project wordt gefinancierd door provincie Noord-Holland.

Doel van het project is om kennis te krijgen en te delen over:

  • Wat is de waarde van dit gras voor een melkveebedrijf?
  • Welke insecten, planten, vogels trekt het aan?
  • Wat zijn de beheerervaringen van u als deelnemer?  

Hiervoor zijn deelnemers gezocht en inmiddels zijn er 8 deelnemers bij ANV HN waar een een perceel is ingezaaid met een beschikbaar gesteld kruidengras mengsel. Ook zijn er twee veldexcursie georgaaniseerd. Studenten hebben vegetatie en insekten gemonitoord. Zie verder bij "studenten".

De eerste ervaringen zijn in deze nieuwsbrief te lezen.

Heeft u interesse om ook in te zaaien?  U kunt zich aanmelden bij Maaike Wagenaar (06-80100993); mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl of Mirjam Vlugt (06-30210678)  mvlugt@anvhollandsnoorden.nl

Inzaaien

Op de foto hieronder is een Ingezaaid stukje grond, waarbij duidelijk te zien is dat er "dun" wordt ingezaaid. Hooguit 20 kg zaad per ha. Zo kunnen de kruiden zich ontwikkelen. Voor meer informatie over inzaaien,  klik hier

 

Beheer

Hoe vaak ga je maaien, wanneer, en kuil je in, of maak je er balen van? Vragen die van te voren gesteld worden, maar ook het eerste jaar als er mogelijk veel "ongewenste" kruiden opkomen, zoals melde en perzikkruid. Lees hiervoor deze beheertips.

 

Project Koeien en kruiden

Het pilot project doen we samen met de collectieven  Water Land en Dijken,  en Noord-Holland-Zuid. Ook werken we samen met een project in Friesland. In dit laatste project doen ze onderzoek naar de effecten op het vee.  Zij hebben nieuwsbrieven uitgegeven, die u via deze link kunt openen:

https://mailchi.mp/ea1eb35f6c7c/nieuwsbrief-koeien-en-kruiden-juli-2019

https://mailchi.mp/3ddaa964c17f/nieuwsbrief-koeien-en-kruiden

Studenten

Studenten van het Clusius alkmaar en de Aeres Hogeschool Almere hebben voor ons interviews gehouden met deelnemende bedrijven, bodemonderzoek gedaan en planten en insektenopnames gedaan.

Het onderzoek van Karlijn Schouten is gepubliceerd in het Jaarboek Boerenlandvogels 2018.  U kunt dit hier lezen

 

Kleine klaver (gele knopjes) zit onder andere in het B141 mengsel van Biodivers