Ruimte voor groei

ANV Hollands Noorden is gevraagd door HHNK om deelnemers te zoeken voor het pilotproject ‘Ruimte voor groei’ en dit project ook te begeleiden. HHNK wil samen met agrariërs en de ANV’s ervaring opdoen met het minder maaien van de oever- en watervegetaties.

Bij sloten met voldoende overbreedte  wordt bij deze pilot, minder of niet gemaaid. Dit komt ten goede aan de ontwikkeling van oever- en watervegetaties. Dit zal bijdragen aan schoon water en daarmee aan de ontwikkeling van het aquatisch ecosysteem en de biodiversiteit.

Er wordt gestart  met een experiment om de leden meer ervaring te laten krijgen met het niet of minder schouwen van de sloten. De deelnemende leden zullen hun waterlopen, voor zover toegestaan, voor 2 jaar minder of geheel uit de schouw laten. Dit en hun inzet in het experiment worden per contract vastgelegd. Na 2 jaar staat het hen vrij om hier al of niet meer door te gaan.

Het doel is om door middel van het formeren van studieclubs van agrariërs die minder hun sloten en slootkanten maaien, gezamenlijk ervaring opdoen van de voor- en nadelen van het minder maaien van de sloten. Deze ervaring wordt na de pilot gebruikt om over het project ‘Ruimte voor groei’ te communiceren.

Het resultaat: inzicht in voor- en nadelen van het minder tot niet maaien van sloten en slootkanten.

Zie ook https://www.hhnk.nl/portaal/ruimte-voor-groei_42047/