SABE subsidie aanvragen 31 mei

Openstelling SABE 31 mei - kans voor maatwerkadvies Duurzaam Bodembeheer!

 

De Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe) gaat dit voorjaar opnieuw open. Door grote interesse:

AANVRAAG SABE VOUCHER INDIENEN 31 MEI

 

Vanaf 31 mei kan er via het RVO-loket een voucher aangevraagd voor een bedrijfsadvies op maat, een verdiepingscursus stikstof in de landbouw of een cursus bedrijfscoach stikstof. De Sabe is mede in het leven geroepen door de land- en tuinbouwsector om innovaties en kennis sneller te laten landen op het boerenerf. De vouchers bieden boeren en tuinders ondersteuning bij de omslag naar een duurzame landbouw en bij de reductie van stikstof.  

 

Maatwerkadvies Duurzaam Bodembeheer en studiegroep

Dit jaar zijn wij als ANV Hollands Noorden gestart met een studiegroep Duurzaam Bodembeheer voor veehouders. Deze studiegroep zouden we graag uitbreiden, zowel met veehouders als akkerbouwers. Ons budget is daarvoor echter ontoereikend, maar door het inzetten van een Sabe voucher kunt u dit jaar toch nog aansluiten bij onze studiegroep.

 

Wat houdt dit project in:

  • U kunt kosteloos deelnemen aan de cursus Duurzaam bodembeheer
  • Een perceel van 2 à 3 ha groot wordt bemonsterd (Bioscan, Chroma en BBA), de kosten van de bemonstering à € 350,- (incl. BTW) worden door u zelf gedragen.  
  • Analyse bemonstering, keukentafelgesprek en maatwerkadvies
  • 3 jaar lang voert u op basis van uw maatwerkadvies maatregelen uit op minimaal 2 en maximaal 3 hectare.
  • Bijdrage in uitvoering van veldmaatregelen in de materiaalkosten voor €200,-/ ha per jaar (max. 3 ha) gedurende maximaal 3 jaar.
  • Bijwonen bijeenkomsten studiegroep en delen van ervaringen met ANV-leden.

 

Voor aanmeldingen of meer informatie over dit project en de studiegroep kunt u contact opnemen met Maaike Wagenaar (06-80100993 of info@anvhollandsnoorden.nl) of lezen op onze website: (www.anvhollandsnoorden.nl).

 

Indien u wilt aansluiten bij de studiegroep Duurzaam Bodembeheer;
Vul dan onderstaande gegevens in bij uw Sabe-aanvraag voor bedrijfsadvies op maat:

  • Onderwerp: Groeimediumbeheer met integrale aandacht voor (grond)water en teeltsysteem.
  • Onafhankelijk erkende bedrijfsadviseur: Groeibalans, René Jochems
  • Gekozen onderwerp BAS-register: Gezonde bodem, water en teeltsystemen
  • Verder dient u een goede onderbouwing van de probleemstelling op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn slechte vochthuishouding oplossen, verminderde gewasopbrengst door toenemende structuurproblemen, etc. Graag invullen welke problemen u graag opgelost wilt zien op uw perceel(en).

 

Een voucher voor bedrijfsadvies voor agrarisch ondernemers (4200 beschikbaar)  

Voor bedrijfsadvies op maat over kringlooplandbouw of duurzaam ondernemerschap kunt u als agrarische ondernemer zelf op een eenvoudige manier een voucher aanvragen. 
U kiest eerst het onderwerp waar u advies over wilt. Vervolgens kiest u de onafhankelijk erkende bedrijfsadviseur, gekoppeld aan het gekozen onderwerp uit het BAS-register. De lijst van adviseurs vindt u op de website van RVO. Deze lijst wordt periodiek geactualiseerd.
U kunt deze vouchers ook bundelen, zodat er gezamenlijk advies kan worden ingewonnen met andere agrarische ondernemers.  

 

Bij de laatste Sabe openstelling waren de vouchers binnen enkele uren verzegd. Dus bij interesse:

AANVRAAG SABE VOUCHER INDIENEN OP 31 MEI

Gemiddeld duurt het circa 0,5 uur om de aanvraag in te dienen. Daarnaast graag een bericht naar info@anvhollandsnoorden.nl dat u zich heeft aangemeld.