Vlinders in vogelakkers

Vlinders in akkernatuur

In juni is het project Vlinders in Noord-Hollandse akkernatuur van start gegaan.Het effect van vogelakkers voor akkervogels is bekend maar over het effect van vogelakkers op vlinders en insecten is er vanuit de provincie Noord-Holland behoefte aan aanvullend onderzoek. Bij dit project wordt twee jaar lang gekeken welke akkervlinders en insecten er in geselecteerde vogelakkers voorkomen.  Daarnaast worden ook vlinders en insecten geteld op nabij gelegen akkers waar geen andere maatregel ter stimulering van akkernatuur is gelegen.

Luzernevlinder

Doel van dit onderzoek om te kijken wat de effecten van vlinders en andere insecten op vogelakkers zijn. Het biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van de vogelakkers en het geeft inzicht in de ecologische effecten op insecten.

Als dit jaar de tellingen zijn geweest dan zullen wij u informeren over de soorten die we zijn tegengekomen. Voor vragen over dit project kunt u contact opnemen met Ellen Mul-van Baar, Projectleider ANV Hollands Noorden bereikbaar op 06-80040388.