Waterberging Weijdemeer

De ANV en de Stichting Vrijwillige Weidevogelbescherming Obdam-Hensbroek voeren in overleg en samenspraak met de vertegenwoordigers van de gemeente Koggenland en HHNK regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit  in de Waterberging Weijdemeer ten behoeve van natuur en recreatie .

De waterberging is ruim 10 jaar geleden aangelegd. Het waterbergingsgebied bestaat uit verschillende deelgebieden gebieden: “Braken”, “Mulder” en “Kwakelpad” en “Wipwatermolen”. Het gebied Braken heeft waterberging als belangrijkste functie. Daarnaast vervult het deels een recreatieve functie en deels een ecologische functie.

In het voorjaar op de plekken bij ondiep waterzijn er veel grutto's, kluten en scholeksters te vinden die  zich  hier te goed doen aan voedsel bij terug komst naar ons gebied. Bij de oeverzwaluwwand waren afgelopen jaar weer oeverzwaluwen gesignaleerd.