Vacature Projectmedewerker agrarisch natuurbeheer

(28-32 uur per week)

Zorgen voor méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap: dat is de kern van het werk van ANV Hollands Noorden, een vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Noord-Holland.

Versterk jij ons team?

Een professioneel team van projectleiders, projectmedewerkers en veldmedewerkers zorgt voor het dagelijkse werk van ANV Hollands Noorden. Dat doen we vanuit ons kantoor in Aartswoud. Dit team zoekt versterking van iemand met hart voor onze doelstelling: behoud en versterken van natuur en landschap op een voor boeren rendabele manier. We hebben met onmiddellijke ingang een vacature voor een enthousiaste junior projectmedewerker. Misschien ben jij dat?!

Je taken
Wat ga je doen? Je ondersteunt onze projectleider akkervogels & water en onze coördinator bij verschillende projecten op het gebied van natuur (waaronder weidevogels en akkervogels), water en bodem. Als projectmedewerker voer je allerlei voorkomende taken rondom het agrarisch natuurbeheer uit. Je wordt ingezet op het gebied van ecologisch advies, monitoringsplannen, communicatie, subsidieaanvragen, veldwerkzaamheden en projecten op het gebied van waterbeheer en bodemkwaliteit, maar ook heb je regelmatig contact met de agrarische deelnemers om ze door de jaarlijkse beheercyclus te leiden.

Binnen je werkzaamheden streef je naar optimale ecologische resultaten binnen de praktische agrarische mogelijkheden.

Wat vragen we van je?
Je bent zowel vertrouwd met het werk van boeren als geïnteresseerd in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), in het bijzonder in weide- en akkervogelbeheer. Het gaat je goed af om het belang van agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit te dragen. Agrarisch natuurbeheer is in ontwikkeling. We krijgen als vereniging regelmatig te maken met nieuwe thema’s, zoals bodemkwaliteit. Interesse in en nieuwsgierigheid naar deze ontwikkelingen vragen wij ook van jou als projectmedewerker.

Functie-eisen
De projectmedewerker die we zoeken:

 • Is in het bezit van een relevante HBO opleiding;
 • Kent het reilen en zeilen van de agrarische sector;
 • Kan zelfstandig werken, is initiatiefrijk en kan goed organiseren;
 • Is nauwkeuring en efficiënt en heeft dienstverlening en service in de vingers;
 • Is in staat goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige lokale gebiedspartijen;
 • Kan pakketvoorwaarden van beheerpakketten uitleggen en deze (ecologisch) onderbouwen aan boeren/ deelnemers;
 • Heeft ecologische kennis van (weide- en akker-)vogels en flora;
 • Heeft ervaring met projectmatig werken;
 • Is in het bezit van rijbewijs B en heeft een auto tot zijn/haar beschikking;
 • Wonend in het werkgebied van de ANV of daar zeer bekend mee;
 • Goede kennis van en ervaring met gebruik van geo-informatiesystemen (arcGIS), Word, Excel;
 • Bereid om, wanneer nodig, incidenteel meer uren te maken of in de avonduren te werken;
 • Je herkent jezelf in de volgende competenties:
  • Plannen en organiseren;
  • Communicatievaardigheden;
  • Flexibel;
  • Samenwerken;
  • Resultaatgericht.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een afwisselende en uitdagende functie bij een vooruitstrevende agrarische natuurvereniging voor gemiddeld 28-32 uur in de week met een marktconform salaris. Je werkt in een klein team waarin je jouw kwaliteiten verder kunt ontplooien.

Meer weten?
Op www.anvhollandsnoorden.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan werken en op welke manier. Je ziet er ook van welk team je deel uit zal gaan maken. Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met onze voorzitter Klaas Wim Jonker, per mail via info@anvhollandsnoorden.nl of telefonisch 06 -20 98 01 93

Solliciteren
Je kunt je sollicitatie richten aan de heer K.W. Jonker, voorzitter bij ANV Hollands Noorden, en vóór maandag 2 september 2019 toesturen aan info@anvhollandsnoorden.nl.

 

Stages

Zorgen voor méér biodiversiteit in een aantrekkelijk agrarisch landschap: dat is de kern van het werk van ANV Hollands Noorden, een vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Noord-Holland.

Agrarische natuurvereniging Hollands Noorden heeft per direct werkervarings-, stage- en afstudeerplekken beschikbaar op het gebied van:

 • Agrarisch natuurbeheer in de kop van Noord-Holland
 • Communicatie
 • Duurzame landbouw

Stageplaats Agrarisch Natuurbeheer
Je hoofdopdracht is het opzetten en uitvoeren van projecten en/of onderzoek op de thema’s akkernatuur of weidevogels.

Hierbij valt te denken aan:

 • Ontwikkelen van zaadmengsels voor akkernatuur
 • Onderzoek naar predatie van weidevogels door kraaiachtigen
 • Predatiebeheer in kaart brengen, incl. effecten hiervan op weidevogels
 • Actieplan weidevogels voor West-Friesland
 • Evalueren en ontwikkelen monitoringsplan akkernatuur, voor zowel vogels als insecten/ vlinder.

Daarbij kunnen stagiaires ook meelopen met de werkzaamheden die uitgevoerd worden voor het subsidiestelstel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb).

Stageplaats communicatie

Communicatie is voor ons collectief van groot belang. Communicatie als middel voor kennisverspreiding onder onze deelnemers en vrijwilligers, maar ook voor het bekend maken van onze werkzaamheden bij de bewoners in ons werkgebied. Een greep uit de activiteiten binnen een stage kan zijn:

 • Communicatieplan ontwikkelen
 • Organiseren kennisbijeenkomsten/ veldexcursies agrariërs
 • Organiseren foto expositie agrarisch natuurbeheer
 • Ontwikkelen informatieborden weidevogelbeheer
 • Thematische nieuwsbrieven opstellen, bijvoorbeeld over kruidenrijk grasland
 • Ontwikkelen communicatiematerialen
 • Ontwikkelen excursies en/ of fiets-wandelroutes

Stageplaats Duurzame landbouw

Voor provincie Noord-Holland is, mede door de agrarische collectieven, een uitwerking van het landelijke Deltaplan Biodiversiteit tot stand gekomen. In dit plan is duurzame landbouw (natuur inclusieve landbouw) een belangrijk speerpunt. Dit moet echter nog verder geïmplementeerd worden in het werkgebied van ons collectief. Jij kan hieraan een bijdrage leveren zowel op inhoudelijk vlak als op educatie en communicatie zijn projecten mogelijk. Hierbij valt te denken aan:

 • Bijdrage leveren aan pilot project waarin met agrariërs gekeken wordt hoe we met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw kunnen gaan.
 • Onderzoek naar natuur inclusieve maatregelen
 • Ontwikkelen project op gebied van organische stofgehalte in de bodem
 • Onderzoek naar bedrijfsplan weidevogelmelk

Functie

Wij zoeken een enthousiaste en zelfstandige stagiaire of afstudeerder die werkervaring op wil doen bij een ondernemende en ambitieuze organisatie. De werkzaamheden zijn het opzetten en uitvoeren van projecten door:

 • Onderzoek uit te voeren;
 • Activiteiten te organiseren in het kader van je project;
 • Mee te werken aan het project;
 • Schrijven, bewerken en plaatsen van tekst en artikelen op website, Facebook, twitter enz. over het project waar je aan werkt;
 • Afstemming met projectleiders, andere medewerkers en externe stakeholders;
 • Daarnaast is er de ruimte om mee te werken in andere projecten en aan ons externe communicatiebeleid (social media, website ed.) en het vernieuwen van de website;

Algemene competenties

We zoeken een student:

 • Op het gebied van biologie, duurzaamheid/milieu of landbouw (of een ander relevant vakgebied) op HBO of universitair niveau;
 • Die zelfstandig kan werken;
 • Met ervaring in het zoeken van geschikte inhoudelijke content en het samenwerken en interviewen van stakeholders;
 • Die snel tot de kern van zaken kan doordringen en de hoofdpunten uit complexe ontwikkelingen kan halen;
 • Die met een vlotte pen teksten kan schrijven;
 • En een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal heeft.
 • Bekend is met de agrarische sector.
 • In staat is goed te communiceren met agrariërs, vrijwilligers en overige lokale gebiedspartijen;

Wij bieden

Een stageplek/werkervaringsplek voor 3-5 dagen per week, is per direct beschikbaar op ons kantoor in Aartswoud. Een stagevergoeding behoort tot de mogelijkheden. De duur van de stageperiode stellen we in overleg vast.

Reageren

Op www.anvhollandsnoorden.nl lees je meer over de doelen waar we met elkaar aan werken en op welke manier. Je ziet ook in welk team je zal gaan werken. Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met Maaike Wagenaar, per mail mwagenaar@anvhollandsnoorden.nl of telefoon: 06-80100993.