Vogels

Het agrarisch natuurbeheer richt zich op een vergroting van de biodiversiteit. Een goede graadmeter hiervoor zijn vogels. Als het met de weide-, akker-, bollen- en watervogels goed gaat, dan gaat het in het algemeen ook goed met de biodiversiteit. Er zijn voldoende insecten, wormen en eetbare gewassen.

In de onderliggende pagina's wordt kort ingegaan op onze doelsoorten.

Aantallen en verspreiding van de diverse doelsoorten zijn te vinden op de website van SOVON (SOVON Vogelonderzoek Nederland).

Kievit, zowel weide- als akkervogel                                                                                               foto: door Henk Post

 

Erfvogels